Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 145

Hij die door geweld of bedreiging met geweld hetzij een geoorloofde openbare samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, hetzij een geoorloofde godsdienstige of levensbeschouwelijke plechtigheid of lijkplechtigheid verhindert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

27-04-1988

nieuw

20-04-1988

Stb. 1988, 157

19427

20-04-1988

Stb. 1988, 157

27-04-1988

vervallen

20-04-1988

Stb. 1988, 157

19427

20-04-1988

Stb. 1988, 157

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

01-04-1956

wijziging

07-07-1955

Stb. 1955, 390

2410

15-03-1956

Stb. 1956, 110

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64