Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 138ab

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:

  • a.

   door het doorbreken van een beveiliging,

  • b.

   door een technische ingreep,

  • c.

   met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of

  • d.

   door het aannemen van een valse hoedanigheid.

 • 2

  Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.

 • 3

  Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens

  • a.

   met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;

  • b.

   door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2015

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-10-2010

vernummering

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

Alg. 1

Opmerkingen

 • 1) Voorheen art. 138a.