Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

8 april 2020

Online cursus

Omgevingswet - 3 modules : Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Milieu in de Omgevingswet

€ 495,- excl. btw

Deze online cursus biedt u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de nieuwe Omgevingswet en de uitwerking in de praktijk.

Meeuwissen, Albert Jan Meeuwissen, Albert Jan
15 april 2020

Online cursus

Omgevingswet - 3 modules : Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Milieu in de Omgevingswet

€ 495,- excl. btw

Deze online cursus biedt u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de nieuwe Omgevingswet en de uitwerking in de praktijk.

Samuels Brusse – van der Linden, Erika Samuels Brusse – van der Linden, Erika
20 april 2020

Webinar

Webinar Actualiteiten omgevingsrecht

€ 149,- excl. btw

In dit webinar wordt u in één ochtend bijgepraat op alle actuele hoofdlijnen die voor het opstellen van besluiten en plannen in het omgevingsrecht van belang zijn, met als uiteindelijk doel dat u zoveel mogelijk Raad van State-proof wordt.

Haakmeester, Janike Haakmeester, Janike
7 mei 2020

Online cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€1.095,- excl. btw

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.

Bekooy, Maaike Bekooy, Maaike
28 mei 2020

1-Daagse cursus

Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak

€ 595,- excl. btw

Deze cursus is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij het nadenken over en maken van beleid voor het omgaan met de gevolgen van de bodemdaling. Dit kunnen zijn beleidsmedewerkers bodem, milieu, water, openbare ruimte, kabels en leidingen, beheer en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Vreugdenhil, René Vreugdenhil, René
09 jun 2020

1-Daagse cursus

Bestuurlijke boete

€ 595,- excl. btw

De workshop is bestemd voor uitvoerend medewerkers van verschillende overheidsorganisatie die bevoegd zijn tot boeteoplegging, handhavingsmedewerkers en juristen bezwaar en beroep.

Bruggeman, Kees-Willem Bruggeman, Kees-Willem
8 april 2020

Webinar

Webinar Coronacrisis en het noodrecht

Gratis

In dit webinar gaat noodrecht-specialist Adriaan Wierenga in op de vele vragen die momenteel spelen rond het noodrecht.

Mr. A.J. Wierenga Mr. A.J. Wierenga
16 april 2020

Online cursus

Geluid in de Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

Deze online cursus biedt u inzicht in de nieuwe regels voor geluid. Aan bod komen de regels in relatie tot de Omgevingswet, ruimtelijke ordening en de vergunningverlening.

Benhadi, Rachid Benhadi, Rachid
21 april 2020

Online cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen

€ 595,- excl. btw

Deze eendaagse online cursus brengt allereerst inzicht in de handhaving en vergunningverlening bij permanente bewoning van recreatiewoningen.

Oosterveer, Ruud Oosterveer, Ruud
14 mei 2020

Online cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

€ 595,- excl. btw

Voor zwembaden betekent de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet een overstap naar nieuwe regelgeving. Deze online cursus biedt u handvatten om hiermee aan het werk te gaan.

Keuten, Maarten Keuten, Maarten
02 jun 2020

1-Daagse cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.

Roo, Henry de Roo, Henry de
12 nov 2020

Workshop

Parkeren in het Omgevingsrecht

€ 249,- excl. btw

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

Roelands, Daniëlle Roelands, Daniëlle
9 april 2020

Online cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

€ 595,- excl. btw

In deze online cursus wordt ingegaan op nieuwe Omgevingswet en de consequenties voor de handhaving. Enerzijds door de nieuwe systematiek en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden.

Boer, Jan Boer, Jan
16 april 2020

Webinar

Webinar Coronavirus en gemeenterecht: op naar Gemeentewet 3.0?

Gratis

In deze gratis webinar krijgt u inzicht in hoe de juridische werkelijkheid er na de invoering van de Spoedwet uit kan zien.

Schuwer, Olaf Schuwer, Olaf
21 april 2020

Webinar

Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy

€ 99,- excl. btw

In dit webinar wordt uiteengezet wat de privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s zijn bij vergadersoftware en hoe organisaties deze risico’s in de praktijk kunnen verkleinen door het voeren van een goed selectieproces.

26 mei 2020

1-Daagse cursus

Externe veiligheid in de Omgevingswet

€595,- excl. btw

In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.

Reijers, Tom Reijers, Tom
04 jun 2020

1-Daagse cursus

Regulering (duurzame) energie-infrastructuur

€595,- excl. btw

Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.

mr. drs. Jos Webbink mr. drs. Jos Webbink