Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Cursussen van Omgevingsweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Ronald Koppers.

Ronald Koppers

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 11 880 859
ronald@berghauserpont.nl

6

april 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

6

april 2021

1-daagse cursus

Participatie en Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Lees meer >

7

april 2021

1-daagse cursus

Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden

Deze 1-daagse cursus Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Lees meer >

8

april 2021

1-daagse cursus

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

8

april 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Lees meer >

8

april 2021

2-daagse cursus

Handhaving onder de Omgevingswet

Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Lees meer >

8

april 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Lees meer >

8

april 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

De 3-daagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening.
Lees meer >

8

april 2021

1-daagse cursus

Energietransitie in juridisch kader

Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Lees meer >

8

april 2021

1-daagse cursus

Actualiteiten Omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
Lees meer >

8

april 2021

1-daagse cursus

Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur

Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats
Lees meer >

13

april 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie

De 2-daagse Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de Wet natuurbescherming in de gemeentelijke praktijk en samenhangend ecologisch onderzoek.
Lees meer >

13

april 2021

1-daagse cursus

Natuur in de Omgevingswet

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

13

april 2021

Workshops

BENG en MPG

In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Lees meer >

15

april 2021

Praktijkdag

Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden

In deze Praktijkdag Risicoanalyse en beheersplan zwembaden, gaat u oefenen met medecursisten om een eerste aanzet te maken voor uw eigen risicoanalyse en beheersplan waar u zelfstandig verder mee aan de slag kan gaan.
Lees meer >

15

april 2021

1-daagse cursus

Oplossingsrichtingen stikstofaanpak

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Lees meer >

15

april 2021

4-daagse opleiding

Opleiding Van BWT naar WKB – Toezichthouder

Deze opleiding Van BWT naar WKB: toezichthouder stoomt u klaar om te werken bij een private kwaliteitsborger als toezchthouder op de bouwplaats, waarbij alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde komen.
Lees meer >

15

april 2021

1-daagse cursus

Evenementen en omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Lees meer >

15

april 2021

1-daagse cursus

Geluid in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Lees meer >

19

april 2021

1-daagse cursus

Van Bouwbesluit tot BBL

Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet, aangevuld met implicaties van de Wkb.
Lees meer >

19

april 2021

Middagseminar

Tijdelijke uitbreiding terrassen in coronatijd

Dit middagseminar Tijdelijke uitbreiding terrassen in coronatijd brengt kennis over de regels, lokale kaders en informatie, jurisprudentie en de toepassing daarvan. Wat mag en kan er?
Lees meer >

20

april 2021

1-daagse cursus

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA’s

De cursus Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA’s leert privacydeskundigen de belangrijkste verschillen tussen de AVG en Wpg en welke gegevens gedeeld en gebruikt kunnen worden in de praktijk.
Lees meer >

20

april 2021

1-daagse cursus

Warmterecht: Van Warmtewet tot omgevingsplan

Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u bijgepraat over actualiteiten in het warmterecht, waaronder jurisprudentie, wet- en regelgeving (Warmtewet) en de toepassing van het warmterecht in o.a. het huurrecht. Ook wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd hoe je een warmtenet technisch en procesmatig van de grond krijgt.
Lees meer >

22

april 2021

1-daagse cursus

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

In deze 1-daagse cursus Kwaliteitsborging voor gemeenten gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

22

april 2021

1-daagse cursus

Grondeigendom in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Lees meer >

22

april 2021

1-daagse cursus

Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan

Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Lees meer >

11

mei 2021

Workshop

Nieuwe Wet Inburgering

In de workshop Nieuwe wet inburgering worden beleidsmedewerkers en consulenten voorbereid op de nieuwe wet en de taken en bevoegdheden die hieruit voortkomen.
Lees meer >

11

mei 2021

1-daagse cursus

Omgevingsplan: juridische tips en trics

Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Lees meer >

18

mei 2021

Middagcursus

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht

Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Lees meer >

18

mei 2021

Online seminar

Duurzame energie op het elektriciteitsnet

Het doel van dit online seminar is om gemeenten en andere relevante stakeholders te informeren over de impact van de energietransitie op de netten. Welke uitdagingen zijn er, en wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen?
Lees meer >

18

mei 2021

Middagcursus

Verjaring voor vastgoedprofessionals

Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Lees meer >

18

mei 2021

1-daagse cursus

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Lees meer >

19

mei 2021

1-daagse cursus

Uitvoering omgevingsplan: juridisch, Geo en toepasbare regels DSO

Deze 1-daagse cursus Uitvoering omgevingsplan: juridisch, Geo en toepasbare regels DSO behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een start-omgevingsplan kunt maken rekening houdend met regelgeving, Geo en toepasbare regels.
Lees meer >

19

mei 2021

Meerdaagse opleiding

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

Deze opleiding Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser brengt de kennis en vaardigheden op orde voor de rol van bouwplantoetser bij het kwaliteitsborgingsproces.
Lees meer >

20

mei 2021

1-daagse cursus

Update Awb

Deze 1-daagse cursus (verspreid over 2 ochtenden) Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Lees meer >

20

mei 2021

4-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht 4-daags

De 4-daagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

20

mei 2021

1-daagse cursus

Handhaving Wet natuurbescherming

Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Lees meer >

25

mei 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Afvalstoffenrecht

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

25

mei 2021

1-daagse cursus

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Lees meer >

26

mei 2021

1-daagse cursus

Update handhaving omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

26

mei 2021

1-daagse cursus

Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed

Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Lees meer >

27

mei 2021

1-daagse cursus

Kostenverhaal in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht
Lees meer >

27

mei 2021

1-daagse cursus

Realiseren van wind- en zonneparken

Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek.
Lees meer >

27

mei 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Planeconomie

De 2-daagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Lees meer >

27

mei 2021

1-daagse cursus

Water in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Lees meer >

1

juni 2021

1-daagse cursus

Milieu in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Lees meer >

1

juni 2021

1-daagse cursus

Stedelijk beheer en de Omgevingswet

Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Lees meer >

1

juni 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Luchtkwaliteit

In de 2-daagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Lees meer >

1

juni 2021

1-daagse cursus

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

2

juni 2021

2-daagse cursus

Greep op bewonersbijeenkomsten

De 2-daagse cursus ‘Greep op bewonersbijeenkomsten’ helpt je in vier stappen naar succesvolle bijeenkomsten. Tips over strategie, werkvormen en communicatie.
Lees meer >

3

juni 2021

1-daagse cursus

Waterstof: van concept naar uitvoering

Deze 1-daagse cursus Waterstof: van concept naar uitvoering geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof, waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie en welke praktische toepassingen er mogelijk zijn.
Lees meer >

3

juni 2021

4-daagse cursus

Basiscursus Grondbeleid

Deze 4-daagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Lees meer >

3

juni 2021

1-daagse cursus

Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s.
Lees meer >

3

juni 2021

3-daagse cursus

Omgevingsplan (milieu)thema’s

Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Lees meer >

7

juni 2021

1-daagse cursus

Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen

Deze 1-daagse cursus Verdeling van schaarse rechten door vergunningen en bestemmingsplannen biedt inzicht in de regels en ontwikkelingen naar aanleiding van de vele jurisprudentie.
Lees meer >

8

juni 2021

1-daagse cursus

Werken met de Omgevingsvisie

Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Lees meer >

8

juni 2021

4-daagse opleiding

Omgevingswet 4-daags

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

15

juni 2021

10-daagse leergang

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.
Lees meer >

15

juni 2021

Masterclass

Procedures in de Omgevingswet

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Lees meer >

16

juni 2021

3-daagse cursus

Maken van een omgevingsplan

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

17

juni 2021

1-daagse cursus

Bodem in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Lees meer >

17

juni 2021

2-daagse cursus

Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting

In deze 2-daagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Lees meer >

7

september 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Energietransitie: technische randvoorwaarden voor de RES

Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten.
Lees meer >

16

september 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Bouwregelgeving

De 2-daagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.
Lees meer >

16

september 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid industrielawaai

Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai.
Lees meer >

21

september 2021

1-daagse cursus

Bruidsschat in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Lees meer >

28

september 2021

1-daagse cursus

Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet

Deze cursus Actualiteiten en verdieping Planschade in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Lees meer >

28

september 2021

Leergang

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

28

september 2021

3-daagse cursus

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie.
Lees meer >

30

september 2021

1-daagse cursus

Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling

Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Lees meer >

4

oktober 2021

2-daagse cursus

Grondbeleid onder de Omgevingswet

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Lees meer >

4

oktober 2021

1-daagse cursus

Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd

Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.
Lees meer >

5

oktober 2021

1-daagse cursus

Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Lees meer >

5

oktober 2021

1-daagse cursus

Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld

Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Lees meer >

5

oktober 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Duurzaam Bouwen

De 2-daagse cursus Duurzaam Bouwen leert u duurzaam bouwen toe te passen in de gemeentelijke praktijk. We kijken naar: stedenbouw, gebouw en uitvoering.
Lees meer >

5

oktober 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Wet natuurbescherming

Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo.
Lees meer >

5

oktober 2021

1-daagse cursus

Programma’s Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden.
Lees meer >

7

oktober 2021

2-daagse cursus

Gemeenterecht basis en update

Deze 2-daagse modulecursus Gemeenterecht basis en update geeft inzicht in zowel de basis van het gemeenterecht als de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, samen of apart te volgen.
Lees meer >

7

oktober 2021

2-daagse cursus

Besluit Bodemkwaliteit

Na de 2-daagse cursus Besluit bodemkwaliteit kent u de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en heeft u inzicht in de consequenties op de praktijk. Extra aandacht voor PFAS.
Lees meer >

7

oktober 2021

3-daagse cursus

Beleidsmedewerker VTH

Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Lees meer >

7

oktober 2021

1-daagse cursus

Erfpacht in de praktijk

Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Lees meer >

12

oktober 2021

Opleiding

Opleiding omgevingsadviseur

Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Lees meer >

14

oktober 2021

1-daagse cursus

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet maakt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent voor het beheer van grondwaterkwaliteit en hoe overheden samen werk hiervan kunnen maken.
Lees meer >

14

oktober 2021

1-daagse cursus

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Lees meer >

2

november 2021

5-daagse cursus

Basiscursus Bodem

Deze interactieve 5-daagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken.
Lees meer >

2

november 2021

3-daagse cursus

Brandveiligheid binnen de Omgevingswet

De 3-daagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Lees meer >

2

november 2021

1-daagse cursus

Wkb voor bouwbedrijven

1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.
Lees meer >

2

november 2021

3-daagse cursus

Milieu-effectrapportage 2.0

Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

2

november 2021

2-daagse cursus

GRP in de Omgevingswet

Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Lees meer >

2

november 2021

1-daagse cursus

Gemeenteraad en Omgevingswet

In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Lees meer >

4

november 2021

workshop

Effectuering Handhavingsbesluiten

In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Lees meer >

4

november 2021

1-daagse cursus

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Lees meer >

4

november 2021

2-daagse cursus

Industriële luchtemissies en vergunningverlening

In deze 2-daagse cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening worden de essenties van industriële luchtemissies, de wet- en regelgeving, en het proces van vergunningverlening besproken.
Lees meer >

9

november 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Milieurecht

Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Lees meer >

9

november 2021

1-daagse cursus

Onderhandelen over gebiedsontwikkeling

Deze 1-daagse cursus Onderhandelen over gebiedsontwikkeling wordt u in de geest van de nieuwe Omgevingswet praktisch geleerd om samenwerkingsgericht te onderhandelen.
Lees meer >

11

november 2021

2-daagse training

Wet BIBOB

Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Lees meer >

11

november 2021

Workshop

Parkeren in het omgevingsrecht

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening – goed werkbaar is.
Lees meer >

16

november 2021

1-daagse cursus

Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling

Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Lees meer >

16

november 2021

2-daagse cursus

Basiscursus Geluid

In deze 2-daagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid.
Lees meer >

18

november 2021

2-daagse cursus

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

18

november 2021

1-daagse cursus

Update Wob en Wet Open Overheid

In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid en Wob worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Lees meer >

23

november 2021

1-daagse cursus

Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional

Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Lees meer >

23

november 2021

1-daagse training

Gemeentelijke Aanpak Ondermijning

Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Lees meer >

23

november 2021

1-daagse cursus

Basiscursus Erfpacht

Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Lees meer >

24

november 2021

1-daagse cursus

Onteigening: regels en taxeren

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Lees meer >