Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 139b

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:

  • 1°.

   anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;

  • 2°.

   zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

 • 2

  Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige toepassing.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2006

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

23-04-1971

nieuw

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180