Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 139f

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-03-2019

wijziging

27-06-2018

Stb. 2018, 322

34372

12-02-2019

Stb. 2019, 67

01-01-2004

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 198

27732

11-09-2003

Stb. 2003, 365

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

23-04-1971

nieuw

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180