Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 140a

  • 1

    Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  • 2

    Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  • 3

    Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

wijziging

27-09-2019

Stb. 2019, 311

35080

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 11

28484

09-01-2006

Stb. 2006, 23

10-08-2004

nieuw

24-06-2004

Stb. 2004, 290

28463

21-07-2004

Stb. 2004, 373