Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 134

 • 1

  Hij die een geschrift of afbeelding waarin wordt aangeboden inlichtingen, gelegenheid of middelen te verschaffen om enig strafbaar feit te plegen, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanig aanbod voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

 • 2

  Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 2. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 3. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 4. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 5. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 6. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 7. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 8. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  tekst: tekst

 10. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  tekst: tekst

 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 12. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  tekst: tekst

 13. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 14. Wet internationale misdrijven
  artikel: 1

 15. Wet oorlogsstrafrecht
  artikel: 1, 3, 12

 16. Wetboek van Strafrecht
  artikel: 137h, 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-2010

wijziging

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

16-08-1934

wijziging

19-07-1934

Stb. 1934, 405

19-07-1934

Stb. 1934, 405

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64

30-01-1886

wijziging

15-01-1886

Stb. 1886, 6

15-01-1886

Stb. 1886, 6