Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Collegiën en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhageden 3den Maart 1881WILLEM.

De Minister van Justitie,A. E. J. MODDERMAN.

Uitgegeven den vijfden Maart 1881.De Minister van Justitie,A. E. J. MODDERMAN.

Informatie geldend op 02-11-2019

Overzicht van wijzigingen voor dit

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64