Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 138

 • 1

  Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

 • 2

  Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

 • 3

  Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 4

  De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Informatie geldend op 02-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  tekst: tekst

 2. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
  tekst: tekst

 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  bijlage: A1

 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  bijlage: C

 5. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  bijlage: bijlage

 6. Besluit prudentiële regels Wft
  bijlage: A

 7. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  bijlage: behorend bij artikel 30

 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 2

 9. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5

 10. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 11. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: bijlage

 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  tekst: tekst

 13. Oorlogswet voor Nederland
  artikel: 65

 14. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk
  tekst: tekst

 15. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 16. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
  artikel: 31

 17. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 551a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-09-1994

wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

31-05-1954

wijziging

04-05-1954

Stb. 1954, 169

2117

04-05-1954

Stb. 1954, 169

01-09-1886

nieuwe-regeling

03-03-1881

Stb. 1881, 35

15-04-1886

Stb. 1886, 64