Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 138b

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

 • 2

  Indien het feit wordt gepleegd met behulp van een aanzienlijk aantal geautomatiseerde werken die getroffen zijn door het gebruik van een middel als bedoeld in artikel 139d, tweede lid, dat hoofdzakelijk daarvoor geschikt is gemaakt of ontworpen, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

 • 3

  Indien het feit ernstige schade veroorzaakt, of is gepleegd tegen een geautomatiseerd werk behorende tot de vitale infrastructuur, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • 4

  Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

 • 5

  Indien een feit is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met de helft verhoogd.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

16-10-2018

wijziging

26-09-2018

Stb. 2018, 338

34746

12-10-2018

Stb. 2018, 355

01-07-2015

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-09-2006

nieuw

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301