Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 137h

Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in de artikelen 131 tot en met 134 en 137c tot en met 137g, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

34466

Aanhangig

34051

Aanhangig

33369

01-03-2014

wijziging

23-01-2014

Stb. 2014, 39

32203

23-01-2014

Stb. 2014, 39

01-04-2010

nieuw

12-06-2009

Stb. 2009, 245

31386

25-03-2010

Stb. 2010, 139