Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 139c

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.

 • 2

  Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:

  • 1°.

   van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gegevens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is gebruikt.

  • 2°.

   door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;

  • 3°.

   ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommunicatienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2018

wijziging

26-07-2017

Stb. 2017, 317

34588

18-04-2018

Stb. 2018, 119

01-07-2015

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-09-2006

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

29-05-2002

wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

01-01-2002

wijziging

08-11-2001

Stb. 2001, 559

27576

12-12-2001

Stb. 2001, 658

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-12-1998

wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-09-1994

wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

23-04-1971

nieuw

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180