Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 137g

  • 1

    Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

  • 2

    Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-02-2004

wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 480

27792

20-11-2003

Stb. 2003, 480

01-02-1992

nieuw

14-11-1991

Stb. 1991, 623

20239

14-11-1991

Stb. 1991, 623