Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 139a

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:

  • 1°.

   anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;

  • 2°.

   zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

 • 2

  Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:

  • 1°.

   van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;

  • 2°.

   behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;

  • 3°.

   ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2018

wijziging

26-07-2017

Stb. 2017, 317

34588

18-04-2018

Stb. 2018, 119

01-09-2006

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

29-05-2002

wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

15-12-1998

wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-09-1994

wijziging

16-06-1994

Stb. 1994, 628

23444

21-03-1995

Stb. 1994, 632

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

23-04-1971

nieuw

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180