Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 139d

 • 1

  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met het oogmerk dat daardoor een gesprek, telecommunicatie of andere gegevensoverdracht of andere gegevensverwerking door een geautomatiseerd werk wederrechtelijk wordt afgeluisterd, afgetapt of opgenomen, een technisch hulpmiddel op een bepaalde plaats aanwezig doet zijn.

 • 2

  Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c wordt gepleegd:

  • a.

   een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt of ontworpen is tot het plegen van een zodanig misdrijf, vervaardigt, verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft, of

  • b.

   een computerwachtwoord, toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden gekregen tot een geautomatiseerd werk of een deel daarvan, vervaardigt verkoopt, verwerft, invoert, verspreidt of anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft.

 • 3

  Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die het in het tweede lid bedoelde feit pleegt terwijl zijn oogmerk is gericht op een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, tweede of derde lid.

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(02-11-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2015

wijziging

22-04-2015

Stb. 2015, 165

34034

05-06-2015

Stb. 2015, 209

01-04-2013

wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 84

33185

22-03-2013

Stb. 2013, 108

01-10-2010

wijziging

24-07-2010

Stb. 2010, 320

31560

10-08-2010

Stb. 2010, 321

01-09-2006

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 300

26671

04-07-2006

Stb. 2006, 301

01-03-1993

wijziging

23-12-1992

Stb. 1993, 33

21551

23-12-1992

Stb. 1993, 33

01-05-1984

wijziging

10-03-1984

Stb. 1984, 91

17524

21-04-1984

Stb. 1984, 129

23-04-1971

nieuw

07-04-1971

Stb. 1971, 180

9419

07-04-1971

Stb. 1971, 180