Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage A-I Domeinlijst

Domein I Openbare ruimte

De boa Openbare ruimte is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa Openbare ruimte in bezoldigde dienst kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet, handboeien, wapenstok en pepperspray. De boa Openbare ruimte in onbezoldigde dienst kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet en handboeien.

Domein II Milieu, welzijn en infrastructuur

De boa Milieu, welzijn en infrastructuur is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

De landelijke bevoegdheid voor de boa Milieu, welzijn en infrastructuur kan eveneens de 12 mile zone, het continental plat en de Exclusieve Economische Zone omvatten.

Landelijke inspectiediensten

Gelet op de specifieke taak van inspectiediensten in de milieuhandhaving kunnen boa’s Milieu, welzijn en infrastructuur van een landelijke inspectiedienst voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de taak bij samenwerking met partners in de strafrechtelijke handhaving, beschikken over domeinoverschrijdende opsporingsbevoegdheden, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa Milieu, welzijn en infrastructuur kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet, handboeien, wapenstok, pepperspray, surveillancehond en vuurwapen.

Domein III Onderwijs

De boa onderwijs is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa onderwijs kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet en handboeien.

Domein IV Openbaar vervoer

De boa openbaar vervoer is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa openbaar vervoer kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet, handboeien en wapenstok.

Domein V Werk, Inkomen en Zorg

De boa werk, inkomen en zorg is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa werk, inkomen en zorg kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet en handboeien.

Domein VI Generieke Opsporing

De boa generieke opsporing is bevoegd om te handhaven op de volgende artikelen en wetten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de functie en de daaraan gekoppelde taakomschrijving, tenzij de wet zich daartegen verzet.

 • 1.

  Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;

 • 2.

  Verordeningen en/of Keuren voor zover betrokkene daarvoor door het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen.

 • 3.

  Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek of voor een concreet project door een officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek of project.

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen

De boa generieke opsporing kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 van de Politiewet, handboeien, wapenstok, pepperspray, surveillancehond en vuurwapen.

Informatie geldend op 19-03-2015

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2014
  artikel: 3

 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I
  artikel: 3

 3. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II
  artikel: 3

 4. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015
  artikel: 3

 5. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Handhaving Sociale Zekerheid (Fraudebestrijding) van de gemeente Tilburg 2013
  artikel: 3

 6. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Leerplicht-RMC van de gemeente Tilburg 2013
  artikel: 3

 7. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2013
  artikel: 3

 8. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid Toezicht & Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2012
  artikel: 3

 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Vergunningen en Handhaven van de gemeente Hilversum 2013, domein II
  artikel: 3

 10. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen en Toezicht van de gemeente Arnhem 2014
  artikel: 3

 11. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Amersfoort 2014
  artikel: 3

 12. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2012
  artikel: 3

 13. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012
  artikel: 3

 14. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 2013
  artikel: 3

 15. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2012
  artikel: 3

 16. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2013
  artikel: 3

 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2013, domein I
  artikel: 3

 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Bureau toezicht & handhaving van de gemeente Nijmegen 2012
  artikel: 3

 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2013
  artikel: 3

 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015
  artikel: 3

 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Controleur Openbare Ruimte Gemeente Delft 2014
  artikel: 3

 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Coöperatie Parkeerservice 2014
  artikel: 3

 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2012
  artikel: 3

 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014
  artikel: 2

 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst SEB-VTH Handhaving van de gemeente Maastricht, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2012
  artikel: 3

 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Regio en Ruimtelijke Economie 2012
  artikel: 3

 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2013
  artikel: 3

 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2011
  artikel: 3

 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2011
  artikel: 3

 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte provincie Noord-Holland 2011
  artikel: 3

 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Bussum
  artikel: 3

 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2011
  artikel: 3

 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar EBS B.V. 2011
  artikel: 3

 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2013
  artikel: 3

 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2013
  artikel: 3

 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, afdeling Stadstoezicht 2012
  artikel: 3

 38. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alphen aan den Rijn 2012
  artikel: 3

 39. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2011
  artikel: 4, 4

 40. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Goeree-Overflakkee 2013
  artikel: 3

 41. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2013
  artikel: 3

 42. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2011
  artikel: 4, 4

 43. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer, domein I Openbare Ruimte 2012
  artikel: 3

 44. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2012
  artikel: 3

 45. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2012
  artikel: 3

 46. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk, domein I 2014
  artikel: 3

 47. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk, domein II 2014
  artikel: 3

 48. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2013
  artikel: 3

 49. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Tiel, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 50. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Tilburg domein II 2013
  artikel: 3

 51. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Utrecht/Sociale Recherche 2011
  artikel: 3

 52. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 53. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Vlaardingen 2012
  artikel: 3

 54. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2012
  artikel: 3

 55. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar handhaver bij Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2014
  artikel: 3

 56. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout
  artikel: 3

 57. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hermes Openbaar Vervoer B.V. 2011
  artikel: 3

 58. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2011
  artikel: 3

 59. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inpsectoraat-Generaal VROM 2012
  artikel: 3

 60. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar inspectie SZW 2013
  artikel: 3, 3

 61. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2012
  artikel: 3

 62. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2012
  artikel: 4

 63. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2012
  artikel: 3

 64. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2012
  artikel: 3

 65. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2012
  artikel: 3

 66. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee in de functie van Marechaussee beveiliger 2013
  artikel: 3

 67. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2014
  artikel: 3

 68. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2013
  artikel: 3

 69. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LID 2012
  artikel: 3

 70. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2012
  artikel: 3

 71. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2013
  artikel: 3

 72. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2013
  artikel: 3

 73. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2012
  artikel: 3

 74. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep 2012
  artikel: 3

 75. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Service & Veiligheid 2014
  artikel: 3

 76. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord 2013, domein I
  artikel: 3

 77. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord 2013, domein II
  artikel: 3

 78. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2013
  artikel: 3

 79. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2013
  artikel: 3, 3

 80. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013
  artikel: 3

 81. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Servicecentrum MER 2013 domein I
  artikel: 3

 82. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Servicecentrum MER 2013 domein II
  artikel: 3

 83. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2013
  artikel: 3

 84. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdiensten RUD IJsselland en RUD Twente 2013
  artikel: 3

 85. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2014
  artikel: 3

 86. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling stadstoezicht gemeente ’s-Hertogenbosch 2014
  artikel: 3

 87. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Schiphol Group 2014
  artikel: 3

 88. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Hollands Midden 2012
  artikel: 3

 89. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Limburg-Noord 2012
  artikel: 3

 90. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ProRail B.V. 2011
  artikel: 3

 91. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Provinsje Fryslân 2012
  artikel: 3

 92. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2012
  artikel: 3

 93. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2011
  artikel: 3

 94. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rechtbank Amsterdam 2013
  artikel: 3

 95. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Midden Nederland 2014
  artikel: 3

 96. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2014
  artikel: 3

 97. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015
  artikel: 3

 98. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost 2010
  artikel: 2

 99. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2013
  artikel: 3

 100. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2013
  artikel: 3

 101. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2013
  artikel: 3

 102. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost Brabant 2013
  artikel: 3

 103. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2013
  artikel: 3

 104. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2013
  artikel: 3

 105. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2014
  artikel: 3

 106. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale verkeershandhaving 2011
  artikel: 3

 107. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RGV Holding B.V. 2012
  artikel: 3

 108. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014
  artikel: 3

 109. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014
  artikel: 3

 110. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Drenthe 2013
  artikel: 3

 111. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015
  artikel: 3

 112. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Zeeland 2014
  artikel: 3

 113. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche Groningen 2012
  artikel: 3

 114. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein I
  artikel: 3

 115. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2012, domein II
  artikel: 3

 116. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2013
  artikel: 3

 117. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2011
  artikel: 3

 118. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2012
  artikel: 3

 119. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2013
  artikel: 3

 120. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht bij de gemeente IJsselstein 2014
  artikel: 3

 121. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord 2012
  artikel: 3

 122. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2014
  artikel: 3

 123. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regionale eenheid Oost-Nederland 2014
  artikel: 3

 124. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Amsterdam-Amstelland 2011
  artikel: 3

 125. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht van de gemeente Dordrecht 2012
  artikel: 3

 126. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Bureau Handhaving gemeente Heerlen, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 127. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Cluster Werk en Inkomen Rotterdam 2013
  artikel: 3

 128. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Amsterdamse Bos van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2011
  artikel: 3

 129. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen 2013
  artikel: 3

 130. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving van de gemeente Smallingerland 2013
  artikel: 3

 131. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Afdeling Handhaving van de provincie Utrecht 2013
  artikel: 3

 132. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2013
  artikel: 3

 133. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Breda, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 134. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 135. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2011
  artikel: 3

 136. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2013
  artikel: 3

 137. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 138. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2011
  artikel: 3, 3

 139. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Weert 2011
  artikel: 3

 140. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Woerden 2014
  artikel: 3

 141. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de politieregio Amsterdam-Amstelland 2012
  artikel: 3

 142. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Haaglanden 2011
  artikel: 3

 143. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Limburg-Zuid 2011
  artikel: 3

 144. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 2012
  artikel: 3

 145. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid 2011
  artikel: 3

 146. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Unit Handhaving en Vergunningen van de gemeente Capelle aan den IJssel 2013
  artikel: 3

 147. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam 2011
  artikel: 3

 148. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam, domein II Milieu en Welzijn 2011
  artikel: 3

 149. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 150. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam, domein II Milieu en Welzijn 2011
  artikel: 3

 151. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2015
  artikel: 3, 3

 152. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Team Toezicht van de gemeente Deventer 2012
  artikel: 3

 153. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Alkmaar, domein I Openbare Ruimte 2011
  artikel: 3

 154. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Verispect B.V. 2013
  artikel: 3

 155. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2013
  artikel: 3

 156. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VTH-GT gemeente Emmen 2014
  artikel: 3

 157. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014
  artikel: 3

 158. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg gemeente Haarlemmermeer 2011
  artikel: 3

 159. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg SVB 2011
  artikel: 3

 160. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2011
  artikel: 3

 161. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2014
  artikel: 3

 162. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2012
  artikel: 3

 163. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de afdeling nautische zaken van de provincie Fryslân 2011
  artikel: 3

 164. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van de gemeente Haarlemmermeer 2011
  artikel: 3

 165. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam 2011
  artikel: 3

 166. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, gemeente Utrecht, afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving 2012
  artikel: 3

 167. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst, tekst
  bijlage: Bijlagen

 168. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

Inwtr. 1

01-01-2015

wijziging

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36844

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36844

01-01-2014

wijziging

Stcrt. 2013, 35671

Stcrt. 2013, 35671

Alg. 2

01-12-2012

wijziging

Stcrt. 2012, 21333

Stcrt. 2012, 21333

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

Opmerkingen

 • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2011/926 gesteld op 31 maart 2014.

 • 2) Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.