Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage C-IV Conversielijst overgangsbeleid

Huidige Functie op basis functielijst (individueel)

Domein

Omzetting in fase

Categoriale beschikkingen

In overleg met boa-werkgever

1

APV Controleur

Openbare ruimte

2

Flora- en Faunabeheerder

Milieu en Welzijn

2

Parkeercontroleur

Openbare ruimte

2

Milieuopsporingsambtenaar

Milieu en Welzijn

2

Controleur openbare ruimte

Openbare ruimte

2

Gemeentelijk opsporingsambtenaar ¹

Openbare ruimte

2

Sociaal rechercheur

Werk, Inkomen en Zorg

2

Leerplichtambtenaar

Onderwijs

2

Medewerker bouw- en woningtoezicht

Milieu en Welzijn

2

Tunnelwachter ¹

Openbare ruimte

2

Controleur vaarwegen

Milieu en Welzijn

2

Teleservicemedewerker

Generieke opsporing

1

Buitengewoon opsporingsambtenaar van politie

Generieke opsporing

1

Inspecteur dierenbescherming

Milieu en Welzijn

2

Brandweercommandant/ brandweerofficier

Openbare ruimte

2

¹ Hoewel alle boa’s bij omzetting naar de domeinen formeel kunnen beschikken over een breder pakket aan opsporingsbevoegdheden, zijn er twee functies waarbij bij omzetting ook opsporingsbevoegdheden worden ingeleverd. De gemeentelijk opsporingsambtenaar kan als boa openbare ruimte niet langer beschikken over artikel 1a van de Wet op de economische delicten. De tunnelwachter zal niet langer bevoegd zijn voor de gehele Wegenverkeerswet, maar voor de artikelen die betrekking hebben op stilstaand verkeer met uitzondering van de artikelen 5, 6, 10, 60, 62, 82 RVV 1990.

Informatie geldend op 19-03-2015

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

  1. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
    bijlage: Bijlagen
    tekst: tekst, tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

Inwtr. 1

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

Opmerkingen

  • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2011/926 gesteld op 31 maart 2014.