Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage C-II Aanvraagprocedure opsporingsbevoegdheid

Conform artikel 6, eerste lid, van het BBO dient een aanvraag tot verlenging of wijziging van de titel van opsporingsbevoegdheid uiterlijk drie maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur te worden ingediend

A Aanvraag categoriale aanwijzing

In verband met de wens om te komen tot lastenverlichting is ook het beleid ten aanzien van categoriale aanvragen gewijzigd. Een boa-werkgever kan reeds vanaf 5 boa’s een categoriale aanvraag doen. Indien de boa’s in verschillende domeinen zitten kan dit ook worden aangegeven binnen één categoriale aanvraag.

Documenten bij aanvraag

 • 1.

  De werkgever dient een aanvraag tot aanwijzing van categorieën of eenheden als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering in bij de dienst Justis.

  Het adres van de dienst Justis is: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst JUSTIS, Juliana van Stolberglaan 10, Postbus 20300, 2500 EH ’s-Gravenhage.

 • 2.

  De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een aanduiding van het domein of de domeinen waarvoor opsporingsbevoegdheid wordt aangevraagd;

  • b.

   een omschrijving van de categorie of eenheid binnen de organisatie en van de domeinen, waarvan de opsporingsbevoegdheid deel moet uitmaken;

  • c.

   een opgave van het hoogste aantal personen dat in die domeinen moet kunnen worden aangesteld

  • d.

   het advies van de direct toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing;

  • e.

   het advies van de toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing;

  • f.

   indien er sprake is van een samenwerkingsverband tussen meerdere partijen dient een kopie hiervan te worden bijgevoegd.

B Aanvraag individuele akte van opsporingsbevoegdheid o.b.v. een categoriale aanwijzing

Documenten bij aanvraag

 • 1.

  De werkgever dient een aanvraag tot aanwijzing van categorieën of eenheden als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering in bij de dienst Justis.

 • 2.

  De eerste aanvraag van een titel van opsporingsbevoegdheid gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een aanstellingscontract/arbeidsovereenkomst;

  • b.

   een bewijs van bekwaamheid;

  • c.

   een verklaring omtrent het gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/KMAR/politieregiokorps valt. De verklaring omtrent gedrag mag niet ouder zijn dan drie maanden;

  • d.

   1 recente pasfoto, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/politieregiokorps valt.

 • 3.

  Een verzoek om verlenging van een titel van opsporingsbevoegdheid gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een bewijs van bekwaamheid;

  • b.

   een verklaring omtrent het gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/KMAR/politieregiokorps valt. De verklaring omtrent gedrag mag niet ouder zijn dan drie maanden.

C Aanvraag individuele akte ex artikel 142, lid 1 onder a en/of c Wetboek van Strafvordering en van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

Documenten bij aanvraag

 • 1.

  De werkgever dient een aanvraag tot aanwijzing van een boa op basis van artikel 142, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafvordering in bij de dienst Justis.

 • 2.

  De eerste aanvraag van een titel van opsporingsbevoegdheid gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een aanstellingscontract/arbeidsovereenkomst;

  • b.

   een bewijs van bekwaamheid;

  • c.

   een verklaring omtrent het gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/KMAR/politieregiokorps valt. De verklaring omtrent gedrag mag niet ouder zijn dan drie maanden;

  • d.

   1 recente pasfoto, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/politieregiokorps valt.

  • d.

   het advies van de direct toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing;

  • e.

   het advies van de toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing.

 • 3.

  Een verzoek om verlenging van een titel van opsporingsbevoegdheid gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   een bewijs van bekwaamheid;

  • b.

   een verklaring omtrent het gedrag, tenzij de aanvrager binnen de sterkte of rangindeling van het KLPD/KMAR/politieregiokorps valt. De verklaring omtrent gedrag mag niet ouder zijn dan drie maanden;

  • d.

   het advies van de direct toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing;

  • e.

   het advies van de toezichthouder ten aanzien van de gevraagde aanwijzing.

De adviesformats voor de (direct) toezichthouders en aanvraagformulieren voor de boa-werkgevers zijn te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitengewoon-opsporingsambtenaar.

Informatie geldend op 19-03-2015

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  bijlage: Bijlagen
  tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

Inwtr. 1

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

Opmerkingen

 • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2011/926 gesteld op 31 maart 2014.