Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

circulaire

Departementaal kenmerk:

5679441/10

Identificatienummer:

BWBR0029447

Rechtsgebied

Openbare orde en veiligheidsrecht

Overheidsthema

Openbare orde en veiligheid

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 19-03-2015

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
    tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

01-01-2015

wijziging

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36844

12-12-2014

Stcrt. 2014, 36844

01-01-2014

wijziging

Stcrt. 2013, 35671

Stcrt. 2013, 35671

01-12-2012

wijziging

Stcrt. 2012, 21333

Stcrt. 2012, 21333

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926