Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlagen

Bijlage A Beleid en bestel

A-I

Domeinlijst

A-II

Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen

A-III

Taken direct toezichthouder

Bijlage B Bekwaamheid

B-I

Eindtermen basisbekwaamheid (boa-getuigschrift)

B-II

Taken en competenties boa milieu

B-III

Bekwaamheidseisen boa openbaar vervoer

B-IV

Ontheffingsmogelijkheden bekwaamheidseis

Bijlage C Uitvoering

C-I

Voorbeeld inhoud samenwerkingsconvenant

C-II

Gewijzigde aanvraagprocedure titel van opsporingsbevoegdheid

C-III

Klachtafhandeling

C-IV

Conversietabel overgangsbeleid

Informatie geldend op 19-03-2015

Overzicht van wijzigingen voor dit

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

Inwtr. 1

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

Opmerkingen

  • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2011/926 gesteld op 31 maart 2014.