Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • loopafstand: de afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,30 m van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn;

  • verbindingslokaliteit: een tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend behorende lokaliteit in gebruik als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit.

Informatie geldend op 14-06-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2021

nieuwe-regeling

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032