Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Model C als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid

De aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet bevat ten minste de volgende elementen.

 • 1.

  Persoonlijke gegevens van de aanvrager:

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

 • 2.

  Omschrijving van de locatie waar en de gelegenheid waarbij de aanvrager voornemens is zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken:

  Locatie:

  Gelegenheid:

  • □.

   Het betreft een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

 • 3.

  Voor welke dagen en welke tijdstippen wordt de ontheffing gevraagd?

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

  .. .. dag, datum,van .. .. uur tot .. .. uur.

 • 4.

  Persoonlijke gegevens van degene(n) onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank zal plaatsvinden:

  Verantwoordelijke 1

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

  • □.

   heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

  • □.

   is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

  Verantwoordelijke 2

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

  • □.

   heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

  • □.

   is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

 • 5.

  Terugkerend evenement

  • □.

   Het betreft een jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

  • □.

   De verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank geschiedt telkenmale onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon of personen als hierboven genoemd.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Informatie geldend op 14-06-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Alcoholregeling
  artikel: 2.1

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2021

nieuw

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032