Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Informatie geldend op 14-06-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2021

nieuwe-regeling

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032