Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

ministeriele-regeling

Departementaal kenmerk:

2353779-1007921-WJZ

Identificatienummer:

BWBR0045237

Rechtsgebied

Levensmiddelenrecht
Ondernemingspraktijk

Overheidsthema

Economie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 14-06-2023

Grondslagen voor deze regeling

Artikelen 8, vijfde lid, 10, tweede lid, 11a, tweede lid, 11f, tweede lid, 26, eerste en derde lid, 29, vierde lid, 30a, derde lid, 35, zevende lid, en 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, Alcoholwet

Artikel 24, tweede lid, Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3.31, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 7a, vijfde lid, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Artikel 11, Reglement voor de binnenvisserij 1985

Artikel 2, tweede lid, Dienstenwet

Artikelen 10, tweede lid, 11a, tweede lid, 11f, tweede lid, 26, eerste en derde lid, 29, vierde lid, 30a, derde lid, 35, zevende lid, en 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, Alcoholwet

Artikel 24, tweede lid, Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 7a, vijfde lid, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Artikel 11, Reglement voor de binnenvisserij 1985

Artikel 2, tweede lid, Dienstenwet

Artikelen 10, tweede lid, 11a, tweede lid, 11f, tweede lid, 26, eerste en derde lid, 29, vierde lid, 30a, derde lid, 35, zevende lid, en 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, Alcoholwet

Artikel 24, tweede lid, Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 3.31, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001

Artikel 7a, vijfde lid, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Artikel 11, Reglement voor de binnenvisserij 1985

Artikel 2, tweede lid, Dienstenwet

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-2023

wijziging

31-05-2023

Stcrt. 2023, 15859

03-06-2023

Stb. 2023, 189

01-11-2022

t/m 01-07-2021 a)

wijziging

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

01-07-2021

nieuwe-regeling

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

wijziging

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

Opmerkingen

  • a) Heeft betrekking op Artikel 3.4