Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juni 2021, kenmerk 2353779-1007921-WJZ, houdende regels ter uitvoering van de Alcoholwet (Alcoholregeling)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 8, vijfde lid, 10, tweede lid, 11a, tweede lid, 11f, tweede lid, 26, eerste en derde lid, 29, vierde lid, 30a, derde lid, 35, zevende lid, en 41, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, van de Alcoholwet, artikel 24, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 3.31, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 7a, vijfde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 11 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en artikel 2, tweede lid, van de Dienstenwet;

Besluit:

Informatie geldend op 14-06-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2021

nieuwe-regeling

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032