Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Model B als bedoeld in artikel 2.1, derde lid

De aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet, bevat de volgende elementen.

 • 1.

  Rechtspersoon/rechtspersonen

  Rechtspersoon A:

  • a.

   Naam:

  • b.

   Vestigingsplaats:

  Rechtspersoon B:

  • a.

   Naam:

  • b.

   Vestigingsplaats:

 • 2.

  Kvk-nummer of vestigingsnummer:

 • 3.

  Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

  Bestuurslid 1:

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

  Bestuurslid 2:

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

 • 4.

  Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

  • a.

   Straatnaam en huisnummer:

  • b.

   Postcode en plaatsnaam:

 • 5.

  Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten en terrassen waarvoor de vergunning moet gelden

  Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

 • 6.

  De aanvraag heeft betrekking op:

  • □.

   De vestiging van een nieuw bedrijf

  • □.

   Andere omstandigheden, namelijk:

 • 7.

  Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van Alcoholwet, vastgesteld op datum, te woonplaats, land.

  • □.

   Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.

 • 8.

  De inrichting is voor het publiek geopend op:

  • □.

   Maandag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Dinsdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Woensdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Donderdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Vrijdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Zaterdag van .. .. uur tot .. .. uur.

  • □.

   Zondag van .. .. uur tot .. .. uur.

Gedurende de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden.

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Alcoholwet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij Model B.

Bijlage behorende bij Model B

Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting

 • 1.

  Deze bijlage behoort bij een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf.

 • 2.

  Gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning geldt:

  • a.

   Naam:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

 • 3.

  Persoonlijke gegevens

  • a.

   Naam en voornamen:

  • b.

   Straatnaam en huisnummer:

  • c.

   Postcode en plaatsnaam:

  • d.

   Telefoonnummer:

  • e.

   Geboortedatum:

  • f.

   Geboorteplaats:

  • □.

   beschikt over een verklaring sociale hygiëne

Verklaart leiding te geven aan de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf met ingang van:

Aldus naar waarheid ingevuld op datum, te woonplaats, land.

Informatie geldend op 14-06-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Alcoholregeling
  artikel: 2.1

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-11-2022

wijziging

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

21-10-2022

Stcrt. 2022, 28792

01-07-2021

nieuw

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032