Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Model D-1 (vergunning) als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid

ALCOHOLWET

Vergunning

Gemeente:

Datum:

Kenmerk:

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Alcoholwet

BESLUIT

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

Aan:

Natuurlijk(e) persoon/personen

I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Rechtspersoon/rechtspersonen

I

Naam:

Vestigingsplaats:

II

Naam:

Vestigingsplaats:

In de inrichting gevestigd in het perceel:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten:

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²

a.

b.

c.

d.

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen of voorschriften verbonden:

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

De burgemeester,

DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG

Model D-1 (aanhangsel) Alcoholwet

Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf/het slijtersbedrijf

Gemeente:

Datum:

Kenmerk:

Leidinggevende I

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende II

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende III

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Leidinggevende IV

Naam en voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Informatie geldend op 14-06-2023

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

  1. Alcoholregeling
    artikel: 2.2

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(14-06-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2021

nieuw

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032

08-06-2021

Stcrt. 2021, 30032