Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Is de bestaande infrastructuur geschikt voor waterstof?

Jeanine Zwalve-Erades
Zwalve-Erades, Jeanine
19 maart 2020

Vraag & Antwoord

Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden van waterstof binnen de energietransitie. De industrie maakt er al op grote schaal gebruik van en er worden steeds meer voertuigen ontwikkeld die volledig op waterstof kunnen rijden. Jeanine Zwalve-Erades en Gijs Kreeft beantwoorden enkele vragen over de kansen van waterstof voor de gebouwde omgeving.

ANTWOORD

In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Kiwa Technologies in 2018 onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de gasdistributienetten in Nederland. 

In de toekomst zijn niet langer de eigenschappen van het ‘Groningse aardgas’ bepalend voor de technische eisen waaraan een distributienet moet voldoen, maar die van duurzame gassen, zoals waterstof en biomethaan. Als bij de introductie van deze duurzame gassen (een deel van) de bestaande gasinfrastructuur kan worden hergebruikt, kunnen dure aanpassingen of vervangingen van het gasdistributienet worden voorkomen. 

Kiwa heeft, in nauwe samenwerking met experts van de regionale netbeheerders, onder andere onderzocht in hoeverre het huidige gasdistributienet geschikt is voor het transport van duurzame gassen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bestaande gasnetwerk - met de juiste maatregelen - prima ingezet kan worden om duurzame gassen zoals (100%) waterstof en biomethaan te distribueren. Voor de netbeheerders zitten de belangrijkste aanpassingen in het meten en de verrekening van de geleverde hoeveelheid energie en bij de eindgebruikers in de overschakeling op een toestel dat geschikt is (gemaakt) voor 100% waterstof en biomethaan. Wel wordt vanuit veiligheidsoogpunt voorgesteld om waterstof en biomethaan (net als aardgas) een herkenbare geur te geven, bij voorkeur met behulp van een zwavelvrije odorant, en om extra maatregelen te nemen tegen ongewenste uitstroom van gas, bijvoorbeeld door graafschades en bij het inpandig gebruik.