Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wat zijn de uitdagingen van waterstof in de gebouwde omgeving?

Vraag & Antwoord

Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden van waterstof binnen de energietransitie. De industrie maakt er al op grote schaal gebruik van en er worden steeds meer voertuigen ontwikkeld die volledig op waterstof kunnen rijden. Jeanine Zwalve-Erades en Gijs Kreeft beantwoorden enkele vragen over de kansen van waterstof voor de gebouwde omgeving.

ANTWOORD

Het realiseren van waterstofprojecten in een stedelijke omgeving gaat onder andere gepaard met juridische uitdagingen, bijvoorbeeld omdat de opslag van waterstof op wijk- en buurtniveau (meestal) niet binnen de vigerende regelgeving past. Ook de rol van de netbeheerders in de waterstofketen is nog niet duidelijk. Zo ontbreekt het netbeheerders nog aan de bevoegdheid om 100% waterstof te transporten. Er zijn dus nog wetswijzigingen nodig om de waterstofeconomie te versnellen, onder andere op het gebied van marktordening (wie mag een elektrolyser en/of waterstofnet beheren?) en veiligheid (regels voor waterstofaansluiting in het Bouwbesluit 2012). 

Tot slot is ook de productiecapaciteit voor duurzame waterstof in Nederland nog bij lange na niet voldoende om aan de potentiele vraag naar groene waterstof in de gebouwde omgeving te voldoen. Dat betekent dat door veel partijen in de waterstofketen nog hard moet worden gewerkt, wil waterstof een substantiële rol kunnen gaan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.