Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Hoe kan waterstof worden getransporteerd?

Jeanine Zwalve-Erades
Zwalve-Erades, Jeanine
12 augustus 2020

Vraag & Antwoord

Er wordt veel gesproken over de mogelijkheden van waterstof binnen de energietransitie. De industrie maakt er al op grote schaal gebruik van en er worden steeds meer voertuigen ontwikkeld die volledig op waterstof kunnen rijden. Jeanine Zwalve-Erades beantwoordt enkele vragen over de kansen van waterstof voor de gebouwde omgeving.

ANTWOORD

Het feit dat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt, maakt waterstof een interessante duurzame energiedrager. Maar om de (bij voorkeur duurzaam geproduceerde) waterstof elders te kunnen gebruiken, moet deze natuurlijk wel van A naar B worden getransporteerd. Dit kan met tankwagens, treinen of schepen, waarop de waterstof in vloeibare of gasvormige staat wordt vervoerd in cilindervormige tanks, maar het kan ook via (ondergrondse) buisleidingen. Er liggen al diverse industriële waterstofpijpleidingen in Nederland, maar uit onderzoek is gebleken dat met wat technische aanpassingen waterstof ook via bestaande aardgasleidingen kan worden vervoerd. Als waterstof daadwerkelijk op grote schaal gebruikt gaat worden, dan hebben we in Nederland dankzij onze fijnmazige aardgasinfrastructuur een groot voordeel ten opzichte van de landen om ons heen.