Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Jeanine Zwalve-Erades

Zwalve-Erades, Jeanine

Als Senior Legal Consultant omgevings- en energierecht adviseert zij bij Royal HaskoningDHV overheden en marktpartijen over de strategische en juridische aspecten van duurzame gebiedsontwikkeling, effectstudies en de fysieke leefomgeving. Jeanine haar specialisatie ligt bij waterstof.

De invoering van de Omgevingswet vormt een forse en complexe uitdaging voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Tegelijkertijd zijn de ambities op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie onverminderd hoog. Als pragmatisch ‘bruggenbouwer’ adviseert Jeanine overheden, bedrijven en andere stakeholders bij de aanpak van en besluitvorming over complexe ruimtelijke projecten, zoals windparken, grootschalige energie-infrastructuur en andere vormen van stedelijke gebiedsontwikkeling. Tevens ondersteunt zij overheden bij de aanpassing van hun werkprocessen vanwege de aanstaande Omgevingswet.

Bij al deze werkzaamheden heeft zij extra aandacht voor good governance, participatie en duurzaamheid. Daarnaast verdedigt zij als procesvertegenwoordiger ook de belangen van overheden, bedrijven of andere stakeholders bij de rechtbank of de Raad van State. Haar ruime ervaring met ruimtelijke plannen, milieueffectstudies en aanverwante beleidsterreinen komt daarbij goed van pas.