Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 180

  • 1

    In de gevallen van de artikelen 173, 174 en 179 zijn medebezitters hoofdelijk aansprakelijk.

  • 2

    In geval van overdracht van een zaak onder opschortende voorwaarde van voldoening van een tegenprestatie rust de aansprakelijkheid die de artikelen 173, 174 en 179 op de bezitter leggen, vanaf het tijdstip van deze overdracht op de verkrijger.

Informatie geldend op 30-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 6
    artikel: 184

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-02-1995

nieuw

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-02-1995

vervallen

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-01-1992

nieuwe-regeling

04-10-1980

Stb. 1980, 432

7729

22-11-1991

Stb. 1991, 600

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600