Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 183

  • 1

    Ter zake van aansprakelijkheid op grond van deze afdeling kan de aangesprokene geen beroep doen op zijn jeugdige leeftijd of geestelijke of lichamelijke tekortkoming.

  • 2

    Degene die het ouderlijk gezag of voogdij uitoefent over een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, is in zijn plaats uit de artikelen 173 en 179 voor de daar bedoelde zaken en dieren aansprakelijk, tenzij deze worden gebruikt in de uitoefening van een bedrijf.

Informatie geldend op 30-12-2023

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

01-02-1995

vervallen

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

nieuw

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-01-1992

nieuwe-regeling

04-10-1980

Stb. 1980, 432

7729

22-11-1991

Stb. 1991, 600

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600