Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 177a

 • 1

  Bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg of de gasopslag bij Grijpskerk zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk.

 • 2

  De benadeelde kan zich slechts beroepen op het vermoeden, bedoeld in het eerste lid, indien hij de exploitant, bedoeld in artikel 177, op diens verzoek de relevante bescheiden betreffende het gebouw of werk ter inzage geeft indien hij daarover beschikt, en de exploitant genoegzaam gelegenheid geeft de schade te onderzoeken.

 • 3

  Bij algemene maatregel van bestuur kunnen een of meer gebieden worden vastgesteld waarbinnen het vermoeden, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval geldt.

Informatie geldend op 30-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Tijdelijke wet Groningen
  artikel: 10oa

 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  artikel: 184

 3. Procedure en werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen 2022
  artikel: 2.5a, 2.2

 4. Regeling Tijdelijke wet Groningen
  artikel: 1a.1, 1a.4

 5. Tijdelijke wet Groningen
  artikel: 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2023

wijziging

19-04-2023
samen met
19-04-2023

Stb. 2023, 164
samen met
Stb. 2023, 165

35603
samen met
36094

07-06-2023

Stb. 2023, 205

01-07-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 85

35250

27-03-2020

Stb. 2020, 184

31-12-2016

nieuw

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 552
samen met
Stb. 2016, 553

34041
samen met
34390

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 558
samen met
Stb. 2016, 553