Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Titel 3 Onrechtmatige daad

Informatie geldend op 30-12-2023

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit titeldeel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
    artikel: 120, 121

  2. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    artikel: 658

  3. Handelsnaamwet
    artikel: 6

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1992

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

01-01-1992

tekstplaatsing-wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600