Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

BW
BW Boek 6
BW6

Niet officiële titel:

Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 6

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005289

Rechtsgebied

Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht

Overheidsthema

Economie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 30-12-2023

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling wettelijke rente

 2. Besluit vergoeding affectieschade

 3. Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

 4. Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade luchtvaart

 5. Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

 2. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)

 2. Boetebeleidsregel ACM 2014
  bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, van de Boetebeleidsregel ACM 2014

 3. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

 4. Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

 5. Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

 6. Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

 7. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  artikel: 1, 29, 32

 8. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: XXIII

 9. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

 10. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  tekst: tekst

 11. Tijdelijke wet Groningen
  artikel: 2

 12. Vuurwerkbesluit
  artikel: 3.2.3, 3B.2

 13. Wet open overheid
  artikel: 9.64

 14. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  artikel: II

 15. Wijzigingswet Mijnbouwwet, enz. (veiligheid offshore olie- en gasactiviteiten)

 16. Wijzigingswet regeling productenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek (uitbreiding tot landbouwproducten)

 17. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

 18. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet

 19. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(30-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

36380

wijziging

11-05-2022

Stb. 2022, 186

35733

wijziging

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 552
samen met
Stb. 2016, 553

34041
samen met
34390

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-01-2024

wijziging

14-03-2020

Stb. 2020, 112

35133

05-04-2023

Stb. 2023, 113

wijziging

12-02-2020

Stb. 2020, 172

34986

05-04-2023

Stb. 2023, 113

01-07-2023

wijziging

19-04-2023
samen met
19-04-2023

Stb. 2023, 164
samen met
Stb. 2023, 165

35603
samen met
36094

07-06-2023

Stb. 2023, 205

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 438

35531

18-04-2023

Stb. 2023, 140

25-06-2023

wijziging

02-11-2022

Stb. 2022, 459

36034

02-11-2022

Stb. 2022, 459

01-05-2023

wijziging

25-01-2023

Stb. 2023, 41

36212

20-03-2023

Stb. 2023, 97

01-01-2023

wijziging

06-04-2022

Stb. 2022, 159

35770

22-08-2022

Stb. 2022, 354

01-10-2022

wijziging

22-08-2022

Stb. 2022, 345

36003

16-09-2022

Stb. 2022, 364

01-07-2022

wijziging

30-03-2022

Stb. 2022, 146

35769

03-05-2022

Stb. 2022, 175

28-05-2022

wijziging

30-03-2022

Stb. 2022, 157

35940

30-03-2022

Stb. 2022, 157

01-05-2022

wijziging

25-10-2021
samen met
25-10-2021

Stb. 2021, 499
samen met
Stb. 2021, 500

33328
samen met
35112

25-10-2021

Stb. 2021, 499

27-04-2022

wijziging

20-04-2022

Stb. 2022, 164

35734

20-04-2022

Stb. 2022, 164

01-01-2022

wijziging

11-10-2021

Stb. 2021, 506

35755

16-11-2021

Stb. 2021, 556

01-07-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 85

35250

27-03-2020

Stb. 2020, 184

21-07-2019

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 190

35108

26-06-2019

Stb. 2019, 244

01-04-2019

wijziging

06-03-2019

Stb. 2019, 116

35041

25-03-2019

Stb. 2019, 132

01-01-2019

wijziging

11-04-2018

Stb. 2018, 132

34257

14-09-2019

Stb. 2018, 339

19-09-2018

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

01-07-2018

wijziging

06-12-2017

Stb. 2018, 2

34688

06-12-2017

Stb. 2018, 2

01-09-2017

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

01-05-2017

Stb. 2017, 174

01-07-2017

wijziging

18-04-2017

Stb. 2017, 170

34559

18-04-2017

Stb. 2017, 171

10-03-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2017, 13

34413

22-02-2017

Stb. 2017, 81

10-02-2017

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 28

34490

25-01-2017

Stb. 2017, 28

01-01-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2016, 554

34348

21-12-2016

Stb. 2016, 558

wijziging

02-11-2016

Stb. 2016, 431

34436

14-12-2016

Stb. 2016, 521

wijziging

03-02-2016

Stb. 2016, 55

34271

02-06-2016

Stb. 2016, 218

31-12-2016

wijziging

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 552
samen met
Stb. 2016, 553

34041
samen met
34390

21-12-2016
samen met
21-12-2016

Stb. 2016, 558
samen met
Stb. 2016, 553

01-07-2016

wijziging

29-03-2016

Stb. 2016, 133

33712

13-06-2016

Stb. 2016, 228

19-06-2015

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 220

34071

04-06-2015

Stb. 2015, 220

01-06-2015

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

wijziging

02-06-2014

Stb. 2014, 200

33611

30-06-2014

Stb. 2014, 254

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

13-06-2014

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 140

33520

12-03-2014

Stb. 2014, 140

01-04-2014

wijziging

27-11-2013

Stb. 2013, 486

33526

20-03-2014

Stb. 2014, 134

01-01-2014

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

wijziging

17-06-2013

Stb. 2013, 325

29048

17-06-2013
samen met
10-09-2013
samen met
17-06-2013

Stb. 2013, 325
samen met
Stb. 2013, 358
samen met
Stb. 2013, 326

16-03-2013

wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 647

33171

21-12-2012

Stb. 2013, 9

01-01-2013

wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-07-2012

wijziging

15-03-2012

Stb. 2012, 140

32418

27-03-2012

Stb. 2012, 142

01-01-2012

wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

01-12-2011

wijziging

26-11-2010

Stb. 2010, 789

30520

26-11-2010

Stb. 2010, 789

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-07-2010

wijziging

20-02-2010

Stb. 2010, 222

31358

20-02-2010

Stb. 2010, 222

01-01-2010

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

28-12-2009

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 616

31859

23-12-2009

Stb. 2009, 617

wijziging

12-11-2009

Stb. 2009, 503

31579

26-11-2009

Stb. 2009, 505

04-11-2009

wijziging

24-09-2009

Stb. 2009, 440

31894

24-09-2009

Stb. 2009, 440

15-10-2008

wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 397

30928

06-10-2008

Stb. 2008, 398

01-07-2008

wijziging

07-02-2008

Stb. 2008, 120

30475

12-06-2008

Stb. 2008, 232

wijziging

22-03-2007

Stb. 2007, 153

30656

18-06-2008

Stb. 2008, 242

13-06-2008

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 199

31087

22-05-2008

Stb. 2008, 199

01-06-2008

wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 181

30600

24-05-2007

Stb. 2007, 182

01-02-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

wijziging

09-01-2006

Stb. 2006, 2

22-12-2005

Stb. 2005, 702

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 701

30137

22-12-2005

Stb. 2005, 702

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

29-12-2005

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

01-10-2005

wijziging

16-06-2005

Stb. 2005, 357

29955

29-08-2005

Stb. 2005, 451

01-07-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

30-06-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 210

28197

18-06-2004

Stb. 2004, 285

19-05-2004

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

21-05-2003

wijziging

08-05-2003

Stb. 2003, 199

27743

08-05-2003

Stb. 2003, 199

01-01-2003

wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

11-11-2002

Stb. 2002, 558

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

01-12-2002

wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 545

28239

18-11-2002

Stb. 2002, 561

12-04-2002

wijziging

28-03-2002

Stb. 2002, 187

27619

28-03-2002

Stb. 2002, 187

01-01-2002

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

01-01-2001

wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 178

26693

06-06-2000

Stb. 2000, 254

04-12-2000

wijziging

29-11-2000

Stb. 2000, 493

27051

29-11-2000

Stb. 2000, 494

17-11-1999

wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 468

26470

28-10-1999

Stb. 1999, 468

01-07-1999

wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 239

26238

12-05-1999

Stb. 1999, 239

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-04-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 773

25189

21-02-1998

Stb. 1998, 127

01-01-1998

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

wijziging

24-04-1997
samen met
24-12-1997

Stb. 1997, 178
samen met
Stb. 1997, 794

24776
samen met
25415

02-09-1997

Stb. 1997, 391

01-10-1997

wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 181

23970

18-09-1997

Stb. 1997, 416

25-04-1997

t/m 01-01-1996 a)

wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

01-04-1997

wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

01-07-1996

wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 690

24169

10-06-1996

Stb. 1996, 305

01-02-1996

wijziging

21-12-1995

Stb. 1995, 691

24326

21-12-1995

Stb. 1995, 691

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

26-07-1995

wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-02-1995

wijziging

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-07-1994

wijziging

06-04-1994

Stb. 1994, 269

22486

27-05-1994

Stb. 1994, 391

01-01-1994

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 609

22903

28-12-1993

Stb. 1993, 778

01-01-1992

tekstplaatsing

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

04-10-1980

Stb. 1980, 432

7729

20-02-1990

Stb. 1990, 90

nieuwe-regeling

04-10-1980

Stb. 1980, 432

7729

22-11-1991

Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 197