Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Multifuel tankstations en veiligheid

Door de energietransitie komen er steeds meer multifuel tankstations (MFT-stations) in ons land. Voor de afzonderlijke brandstoffen zijn er ontwerprichtlijnen, maar voor de combinatie van verschillende met name alternatieve brandstoffen is dit nog niet het geval. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wilde meer weten over de veiligheidsaspecten en 
-risico’s van de combinatie van brandstoffen op een tankstation. Het IFV voerde een deelonderzoek uit. 

IFV 17 februari 2021

Het deelonderzoek richtte zich op de technische en organisatorische veiligheidsaspecten van multifuel tankstations. De volgende vragen zijn door het IFV beantwoord:

  • Uit welke onderdelen bestaat een MFT-station en hebben MFT-stations over het algemeen dezelfde indeling?

  • Zijn er bijkomende veiligheidsaspecten bij het combineren van verschillende alternatieve brandstoffen (inclusief laadinfrastructuur) op één locatie?

  • Hoe behoren de veiligheidsvoorzieningen van verschillende brandstoffen met elkaar samen te werken?

  • Wat is het effect van verschillende eigenaren van de (tank)faciliteiten op één locatie?

Belangrijkste bevindingen

  • Een eenduidige positionering van de onderdelen op een MFT-station is niet aangetroffen in bestaande ontwerpen. Dat komt gedeeltelijk doordat alternatieve brandstoffen vaak worden bijgeplaatst op een bestaand tankstation voor conventionele brandstoffen.

  • Als de geldende voorschriften voor de individuele brandstoffen correct zijn toegepast, zijn er in principe geen veiligheidsbelemmeringen om verschillende brandstoffen, inclusief opladen, te combineren op een MFT-station. Echter, de 'versnippering' van wet- en regelgeving in combinatie met de complexiteit om de wetgeving goed toe te passen, vergroot de kans op het maken van fouten en om zaken over het hoofd te zien.

  • In de praktijk kan het noodzakelijk zijn om noodstopvoorzieningen te koppelen. Dit hangt af van onder meer de soorten brandstof en de uitvoering van de installaties, hun onderlinge afstand en de genomen veiligheidsmaatregelen. Dat vraagt maatwerk per MFT-station.

  • Op een MFT-station kunnen veel (brandstof)installaties, met hun eigen risico's, aanwezig zijn op een relatief klein oppervlak. Dit vraagt om afstemming van bijvoorbeeld onderhouds- en calamiteitenplannen. Met meerdere eigenaren op één locatie wordt de kans op onvoldoende afstemming groter.

Op basis van de bevindingen doen de onderzoekers diverse aanbevelingen voor ontwerpers van MFT-stations, voor de PGS-Programmaraad/NEN (PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en voor het ministerie van IenW.

Kamerbrief Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Op 12 februari jl. heeft de staatssecretaris van IenW dit deelonderzoek, samen met de twee andere deelonderzoeken naar veiligheidsvraagstukken rondom multifuel tankstations, aangeboden aan de Tweede Kamer. De staatsecretaris stelt de rapporten ter beschikking aan de uitvoeringspraktijk via https://relevant.nl/display/DOC/IOV+kennisdocument+Veiligheid+Multi-fuel+Tankstations . De resultaten van de onderzoeken zullen ook worden gebruikt om een integrale PGS-richtlijn voor multifuel tankstations op te stellen, om inzicht te geven in de belangrijkste risico's van activiteiten, hoe deze risico's te beheersen en negatieve effecten voor mens en milieu te beperken.

Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid .


Download het rapport Veiligheidsaspecten van multifuel tankstations

Veiligheidsaspecten van multifuel tankstations

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.