Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eén van de kerntaken van de Nederlandse overheid is het garanderen van de veiligheid van burgers op Nederlands grondgebied. De laatste jaren is veiligheid een belangrijk thema geworden voor media en politiek. De vuurwerkramp in Enschede, die 23 mensen het leven kostte, en de grote brand in chemisch bedrijf Chemie-Pack hebben een grote maatschappelijke discussie op gang gebracht, waarbij kritisch is gekeken naar de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid heeft betrekking op situaties waarbij risico bestaat voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid. De reikwijdte van het begrip externe veiligheid is in die zin beperkt dat uitsluitend naar slachtoffers ‘buiten de poort’ wordt gekeken. In deze afbakening van het begrip externe veiligheid zit echter ook de link met de ruimtelijke ordening: de relatie tussen de risicovolle activiteit en haar omgeving.