Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Inwoners IJmond erg tevreden over woongenot, ondanks zorg over gezondheid

“Inwoners van de regio IJmond zijn ondanks de zorgen over de veiligheid en de gezondheid erg tevreden over het woongenot. Vergeleken met de rest van Nederland zijn zij zelfs iets tevredener. In de regio maken inwoners zich wél vaker zorgen of de leefomgeving veilig is voor de gezondheid en dan met name in Velsen en Beverwijk."

Provincie Noord-Holland 22 juli 2022

"Inwoners van de IJmond leggen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving in eerste instantie bij de overheid, en niet bij Tata. Verder kan de aanpak van de negatieve effecten waar bijna iedere inwoner mee bekend is wel beter. Over Tata Steel hebben veel inwoners klachten die zij vaak niet of soms melden. Inwoners hebben namelijk weinig vertrouwen dat er iets met de klacht wordt gedaan. Desondanks zien bijna alle inwoners het belang van Tata Steel voor de werkgelegenheid in de regio.”

Dit is de hoofdconclusie van het rapport van het onderzoeksbureau Ipsos, dat de ervaringen van de inwoners van de IJmond over hun leefomgeving heeft gemeten. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd en vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Bekijk de rapportage over het inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond.

Reactie Gedeputeerde Staten

In een reactie op het rapport geven Gedeputeerde Staten (GS) aan dat zij met tevredenheid zien dat het merendeel van de inwoners met plezier in de IJmond woont en zelfs iets tevredener over de leefomgeving is dan de rest van Nederland. Tegelijkertijd blijven de zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot gezondheid groot.

GS vinden het zorgwekkend dat de bereidheid om klachten te melden nauwelijks is verbeterd in een jaar tijd, met als voornaamste oorzaak het gebrek aan vertrouwen dat er iets met de klacht gedaan wordt. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is in de IJmond hét loket om overlast door activiteiten van grote bedrijven te melden, onder meer via een speciaal Meldpunt Overlast Tata Steel (1). De OD NZKG gaat kijken naar mogelijke verbeterpunten in de vindbaarheid en afhandeling van klachten over Tata Steel.

Verantwoordelijkheid van overheid en Tata Steel

Uit de peiling blijkt ook dat inwoners van de IJmond de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving primair bij de overheid leggen. GS zetten onder meer via het ‘Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ in op maatregelen ter verbetering van de leefomgevingskwaliteit in de IJmond. De voortgangsrapportage over dit programma laat zien dat dit programma goed op stoom is. Maar het kost tijd voordat concrete resultaten van deze programma’s ook in de omgeving zichtbaar en merkbaar worden. 
Daarnaast blijft het ook een verantwoordelijkheid van bedrijven die activiteiten uitvoeren met negatieve effecten voor de leefomgeving - met in de IJmond Tata Steel als belangrijkste speler -, om die effecten te minimaliseren. GS spreken hierover geregeld met Tata Steel en zetten ook via hun wettelijke instrumenten en via het Rijk in op verbetering van de leefomgeving van de IJmond en uiteindelijk vergroening van de staalindustrie.

Programma Tata Steel 2020-2025

Het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond is door de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen gezamenlijk opgesteld (2). Het bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig.

Bronnen

  1. https://gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/

  2. https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Programma_Tata_Steel_2020_2050

Publicaties

Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.