Menu

Filter op
content
Omgevingsweb
Nederlands |
1 augustus 2017
Externe Veiligheid en Ruimte

In de uitgave Externe Veiligheid en Ruimte wordt de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid uitvoerig in kaart gebracht. Het boek biedt een handreiking om de overgangsfase tussen het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid en het nieuwe systeem onder de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, te overbruggen.

Externe Veiligheid en Ruimte heeft tevens betrekking op de (juridische) relatie tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid: de veiligheid van de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van activiteiten met gevaarlijke stoffen die risico’s veroorzaken voor hun omgeving zijn inrichtingen voor de productie en/of opslag van chemicaliën, LPG-tankstations, vuurwerkbedrijven en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over het spoor.

€49

Product delen

Achtergrond
Auteur
Inkijk versie
Specificaties
Docentenexemplaar
Reviews

Sinds de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 is er veel aandacht voor externe veiligheid en is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nationale externe veiligheidsbeleid. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb, 2010) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt, 2015) vormen samen de kern van de wettelijke verankering van het nationale externe veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt vooruit gelopen op de uitwerking van deze beleidsvernieuwing in de Omgevingswet.

mr. E. (Esther) Broeren

Esther Broeren is advocaat en partner bij ELEMENT Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht met een bijzondere focus op (externe) veiligheid en beschikt over ruime ervaring in het adviseren van en procederen voor zowel overheden als bedrijven.  Esther is lid van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging van Milieurecht Advocaten en werd in 2006 uitgeroepen tot de beste jonge advocaat van Nederland. Zij publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het omgevingsrecht, het stoffenrecht en (externe) veiligheid.

Bekijk auteurs profiel

Specificaties

Uitgever (details) Berghauser Pont
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Gewicht 223 g
Afmetingen 211 x 149 x 10
ISBN 9789491930911
NUR 823

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.