Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: 28 projectaanvragen gehonoreerd

Vanuit het programma ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid’ (MVO) is er vanaf 2021 een ontwikkelbudget door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ter beschikking gesteld van bijna 3 miljoen euro. De MVO is de gezamenlijke ontwikkelagenda van IenW, IPO, VNG, JenV en Omgevingsdienst NL.

Omgevingsdienst 6 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het ontwikkelbudget was bedoeld om overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten te helpen bij een gedegen voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden. Voor de toekenning van een bijdrage uit het ontwikkelbudget konden projectaanvragen worden ingediend. Daarbij moest de focus liggen op het verbeteren van de omgevingsveiligheid met betrekking tot een van drie onderstaande thema’s (of een combinatie ervan):

  • energietransitie,

  • digitalisering en/of informatie-gestuurd werken, of

  • verbeteren arbeidsmarktpotentieel.

Kennis en resultaten breed toegankelijk
Vanaf 2021 (inschrijftermijn 1) tot en met medio oktober 2023 (inschrijftermijn 6) hebben 28 projecten een bijdrage uit het ontwikkelbudget ontvangen.  Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage voor een project was dat de resultaten breed toepasbaar en toegankelijk moeten zijn. Zodat ook andere (overheids)partijen hiervan gebruik kunnen maken.

Er is dus veel kennis te halen en te delen. Bekijk daarvoor dit overzicht, waarin u meer kunt lezen over de projecten, de scope en de (beoogde) resultaten. Het overzicht wordt in de loop van februari geactualiseerd.

Geen inschrijftermijn in 2024
Het programma ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid ‘loopt dit jaar af. Alle deelnemers in de MVO hebben onlangs besloten geen extra inschrijftermijn in 2024 meer open te stellen. Met het oog op de gemiddelde projectduur en de einddatum van 31 december 2024 zou dit te veel tijdsdruk op de uitvoering van nieuwe projecten veroorzaken. Er wordt hard gewerkt aan een opvolger van het ontwikkelbudget vanaf 2025.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.