Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Motie opschorten Wkb aangenomen omdat er te weinig kwaliteisborgers zijn

Dinsdag 11 juli debatteerde de Eerste Kamer met demissionair minister Hugo de Jonge over de meerjarige financiering van de Omgevingswet. Daarbij werd een motie aangenomen die verzoekt om de invoering van de Wet kwaliteitsborging op het bouwen (Wkb) op te schorten omdat er te weinig kwaliteitsborgers zouden zijn. De Jonge had de motie ontraden.

Eerste Kamer 13 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Aanleiding voor het debat waren de door het kabinet gedane toezeggingen over de financiering van de kosten van decentrale overheden.

Deze zouden ruim voor inwerkingtreding van de Omgevingswet geregeld en gedekt zijn. Tot op heden zijn het kabinet en de decentrale overheden echter niet tot overeenstemming gekomen over deze kosten.

GroenLinks-PvdA vroeg om een interpellatie om van de minister helderheid te krijgen over de dekking van de kosten van decentrale overheden en hoe de minister dit in de begroting van 2024 e.v. meerjarig zal verwerken. Het verzoek werd gesteund door PvdD en FVD.

Tijdens het interpellatiedebat diende senator Kluit van GroenLinks-PvdA een motie in die de regering verzocht om extra middelen voor gemeenten in 2024 aan decentrale overheden ter beschikking te stellen, om de dekking voor kosten voor invoering, beheer en onderhoud en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet te regelen.

De motie is aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, JA21, PvdD, VVD, SP, ChristenUnie, BBB en 50PLUS tegen hebben gestemd de fracties van PVV en FVD.

Reactie minister

Minister De Jonge (VRO) lichtte in zijn antwoord toe wat de huidige status is van de gesprekken tussen de regering en decentrale overheden. Over de verdeling van kosten die de verschillende overheden maken, zijn afspraken gemaakt. Onderdeel daarvan is dat de transitiekosten naar het nieuwe systeem worden betaald uit de opbrengsten.

De minister legde ook uit dat de investerings- en implementatiekosten door de regering worden gedragen. Volgens de minister moeten de decentrale overheden en het kabinet het enkel nog eens worden over de verdeling van extra beheerkosten.

Opschorten Wkb

Tijdens het interpellatiedebat over de financiering werd ook verlof gegeven om een tweede interpellatiedebat te houden op verzoek van senator Crone, ook van GroenLinks-PvdA, zodat er een motie ingediend kon worden.

Deze motie verzocht de regering om de invoering van de Wet kwaliteitsborging op het bouwen (Wkb) op te schorten omdat er te weinig kwaliteitsborgers zouden zijn om consumenten en andere opdrachtgevers na 1 januari 2024 bij nieuw- en verbouw te helpen.

Deze motie werd door de minister ontraden. De Kamer heeft de motie aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, PVV, FVD, Volt, JA21, PvdD, SP, BBB en 50PLUS tegen stemden de fracties van SGP, D66, CDA, VVD en ChristenUnie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.