Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

VNG-reactie op internetconsultatie Ingebruiknamebesluit Bbl

De VNG heeft gereageerd op de internetconsultatie voor wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om een ingebruiknamebesluit mogelijk te maken. Gemeenten geven aan problemen te voorzien met de uitvoerbaarheid van de Wkb in geval van kleine, niet herstelbare afwijkingen waarbij handhaving onevenredig is.

VNG 19 mei 2024

Lees de VNG-consultatiereactie op wijziging Bbl Ingebruiknamebesluit (pdf, 196 kB)

Ingebruiknamebesluit

Als een bouwwerk afwijkt van de bouwregels, heeft de gemeente een plicht tot handhaven. Met een ingebruiknamebesluit kan de gemeente afzien van handhaving en beslissen dat het gebouw in gebruik mag worden genomen als er sprake is van kleine, ondergeschikte, niet herstelbare afwijkingen aan het bouwwerk waarbij handhaving onevenredig is. Vanuit de VNG is eerder verzocht om een wetstechnische oplossing die gemeenten helpt in de uitvoering. 

VNG-reactie samengevat

De VNG

  • spreekt waardering uit voor het feit dat het gesignaleerde uitvoeringsprobleem wordt onderkend en hiervoor naar een oplossing is gezocht;

  • wijst erop dat het van belang is een ingebruiknamebesluit slechts als ultimum remedium op verzoek van de initiatiefnemer in te zetten;

  • pleit voor toevoeging van een extra artikellid aan artikel 2.21a Bbl (nieuw) dat erop toeziet het eerste lid van dit artikel buiten toepassing te laten indien de afwijking van het Bbl gevolgen heeft voor brand- of constructieve veiligheid of gezondheidsaspecten;

  • pleit voor een gevalideerd en geverifieerd openbaar raadpleegbaar register of informatiebron van ingebruiknamebesluiten;

  • verzoekt om expliciet te vermelden of voor een aanvraag ingebruiknamebesluit leges kunnen worden geheven;

  • vraagt om ingevolge de Financiële-verhoudingswet een artikel 2 onderzoek uit te voeren. We hebben het plan van aanpak hiervan ingezien en signaleren kritieke gebreken. De gevolgen van dit besluit dienen gecompenseerd te worden;

  • verzoekt om regulering van deelleveringen en cascobouw mee te nemen in een aangepaste versie van de conceptwijzigingstekst.

Bekijk de Internetconsultatie Wijziging Bbl ingebruiknamebesluit

Invoeringstoets Wkb

Naast de internetconsultatie zal de VNG ook inbreng leveren op de door de minister voorgestelde invoeringstoets voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die medio 2024 besproken zal worden in de Eerste Kamer. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.