Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Glas en gevel bouwen in een explosievoorschriftengebied

Hoe moet volgens de bouwsector scherfwerend glas worden toegepast in de gevel van een gebouw? Antea Group en het IFV hebben met een vragenlijst en een expertsessie kennis opgehaald en meningen geïnventariseerd. Dit is gedaan in opdracht van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, als vertegenwoordiger van de veiligheidsregio's. 

IFV 6 april 2021

Met de komst van de Omgevingswet wordt het begrip 'voorschriftengebied' geïntroduceerd. In een voorschriftengebied gelden aanvullende bouweisen voor nieuwbouw. Deze eisen maken deel uit van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Ze zijn bedoeld om de personen in het gebouw te beschermen tegen hittestraling bij brand van een gevaarlijke stof en tegen overdruk bij een explosie van een gevaarlijke stof. 

Geen normen voor plaatsing scherfwerend glas

Eén van de bouweisen gaat over het plaatsen van scherfwerend glas in het explosievoorschriftengebied. Normen die beschrijven hoe dit scherfwerend glas in het kozijn en in de gevel moet worden geplaatst, ontbreken. Daarnaast hebben adviseurs van de veiligheidsregio's en omgevingsdiensten behoefte aan meer kennis van bouwkundige maatregelen, waardoor zij beter kunnen adviseren over de toepasbaarheid en effectiviteit van scherfwerend glas en van andere bouwkundige maatregelen. 

Expertsessie

Antea Group en het IFV hebben daarom een expertsessie gehouden met experts uit de bouwsector. Van tevoren hebben de experts een vragenlijst ingevuld over de aanvullende bouweisen uit het Bbl en over scherfwerend glas. Uit de expertsessie is duidelijk geworden dat:

  • de Bbl-eisen gebaseerd moeten zijn op de buitenbrandkromme in plaats van op de koolwaterstofkromme

  • er bepalingsmethoden moeten worden opgesteld om tot de juiste keuze voor scherfwerend glas te komen

  • het stellen van een eis aan alleen de scherfwerking van glas en niet aan het kozijn en de verdere constructie, tot schijnveiligheid leidt. 

Aanbevelingen

De experts uit de bouwwereld bevelen aan om:

  • aan te sluiten op de kennis van de bouwwereld over de (on)mogelijkheid van bouwkundige maatregelen

  • beter te definiëren wat daadwerkelijke bescherming is en om daarbij normen en specificaties te geven

  • te investeren in kennisontwikkeling over de bescherming door bouwkundige maatregelen

  • te investeren in de ontwikkeling van gelijkwaardige maatregelen en synergie met andere maatregelen.

Op basis van deze aanbevelingen adviseren Antea Group en het IFV om de eisen uit het Bbl te gebruiken als startpunt voor een discussie om tot aanvullende bescherming te komen. 

Standpunt klankbordgroep

De resultaten van de sessie zijn besproken met een klankbordgroep die bestond uit vertegenwoordigers van gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. In de ogen van de klankbordgroep moeten bouwkundige maatregelen realiseerbaar zijn en de beoogde bescherming waar kunnen maken. Ook moet bescherming gebaseerd zijn op de constructie als geheel en moeten eenduidige normen beschikbaar zijn. 

Download Glas en gevel. Bouwen in een explosievoorschriftengebied

Glas en gevel. Bouwen in een explosievoorschriftengebied

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.