Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Europese Commissie akkoord met uitkoop piekbelasters

De Europese Commissie is vandaag met het verlossende oordeel gekomen dat de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus (LBV+) geen ongeoorloofde staatssteun betekenen. Dit, nadat eind april de uitkoopregeling voor piekbelasters nog met ruim een maand is uitgesteld. Nu is alsnog duidelijk geworden dat de gerichte aankoop van de grootste piekbelasters door de provincie is toegestaan.

2 mei 2023

Blog

Blog

Vermindering stikstofdepositie

De opkoopregeling voor piekbelasters is speciaal in het leven geroepen voor de vermindering van stikstofdepositie. Provincies worden gevraagd heel gericht piekbelasters uit te kopen om ‘maximale ruimte te scheppen voor woningbouw, MIRT-trajecten en het legaliseren van de gemelde en meldingsvrije activiteiten.’ Alle veehouderijen kunnen deelnemen, zolang de depositie van de veehouderij op een overbelast N2000-gebied groter is dan de drempelwaard voor dat gebied.

Doordat vrij snel speelde de vraag of er geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun, liepen deze regelingen vertraging op. Inmiddels is er duidelijkheid dat er bij LBV en LBV+ geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

In de blog ‘De opkoopregelingen voor de veehouderij: kansen en risico’s’ zijn wij ingegaan op onder meer de LBV, LBV+, maar ook andere regelingen die vanuit het kabinet zijn aangekondigd. Of er nog inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd door de Europese Commissie voor de opkoopregeling voor piekbelasters, wordt later bekend gemaakt.

Nog wachten op webapplicatie voor deelname

Daarnaast is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog altijd aan het werk met een webapplicatie waar boeren aan de hand van hun bedrijfsgegevens kunnen zien of ze wel of niet in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Wanneer deze applicatie beschikbaar is weten we op dit moment nog niet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.