Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stikstofoxiden en ammoniak kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Deze stikstofverbindingen komen grotendeels in de lucht terecht door uitlaatgassen, uitstoot van industrie en landbouw. De uitstoot van deze stoffen heet emissie.

De hoge depositie van stikstof op natuurgebieden is een urgent probleem in Nederland. Al sinds de jaren tachtig speelt deze kwestie, toen ‘zure regen’ een probleem bleek. Vanaf dit moment heeft de Nederlandse overheid zich ingezet voor de beperking van stikstofuitstoot. Sinds 1990 is de uitstoot meer dan gehalveerd, maar vanaf ongeveer 2010 stagneerde deze afname. In 2015 introduceerde de overheid daarom het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De PAS vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden aan te pakken. Met het programma moest worden voorzien in een gebieds- en sector-overstijgende aanpak van de stikstofproblematiek. In 2019 oordeelde de Raad van State echter dat het PAS niet voldeed. Hierdoor moet Nederland nieuwe maatregelen nemen om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen.

Fotocredits: ChefSteps (cc)