Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Europees Parlement stemt over Natuurherstelwet

Het Europees Parlement (EP) heeft haar onderhandelingsmandaat vastgesteld voor de Natuurherstelwet. Een voorstel om de hele wet te verwerpen haalde het net niet. Hierna volgde de inhoudelijke behandeling van de wetgeving en stelde het EP met een nipte meerderheid haar standpunt vast. In de positie van het Europees Parlement is een noodremprocedure opgenomen: zodra de voedselveiligheid, het aandeel hernieuwbare energie, vergunningenprocedures of de bouw van sociale huurwoningen in de knel komen, kan de wet worden stilgezet.

vereniging van woningcorporaties 13 juli 2023

Artikelen

Artikelen

Aedes heeft zich in deze discussie op het standpunt gesteld dat wij niet tegen de Natuurherstelwet zijn. Wel hebben wij onze zorgen geuit over de impact van de wetgeving op het woningtekort. Wij zijn dan ook blij dat het Europees Parlement de bouw van sociale huurwoningen heeft meegenomen in haar positie en we gaan de eindonderhandelingen nauw volgen.

Natuurherstelwet

Vorig jaar deed de Europese Commissie een wetsvoorstel voor een natuurherstelwet (Nature Restoration Law, NRL). Hiermee wil de EC de afname van biodiversiteit in de EU een halt toeroepen. Deze wetgeving kan ook een impact hebben op de sociale huursector. Zo staat in het Commissievoorstel een verslechteringsverbod opgenomen: dit verbod breidt het aantal gebieden waarin de natuur niet mag verslechteren uit naar gebieden buiten Natura2000-gebieden. Hierdoor bestaat de kans dat woningbouwprojecten stil komen te liggen of vergunningprocedures vertraging opleveren. Daarnaast schrijft de NRL bindende groeipercentages voor groen in steden.

Discussie Europees Parlement

De lidstaten stelden eerder hun onderhandelingsmandaat vast over de Natuurherstelwet. Zij zetten op de genoemde onderwerpen met name in op inspanningsverplichtingen in plaats van resultaatverplichtingen.

Als het het Europees Parlement niet gelukt was om ook een onderhandelingsmandaat vast te stellen, was de wetsbehandeling in zijn geheel gesneuveld. Nu dit wel gelukt is, zullen de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen over de definitieve wettekst.

Noodremprocedure

Het leek er lang op dat het Europees Parlement niet tot een positie zou komen en diverse partijen wilden de wet in zijn geheel verwerpen. Toen dit voorstel het niet haalde, is door de liberale fractie in het Europees Parlement (Renew Europe) voorgesteld om de positie van de lidstaten (inspanningsverplichting) over te nemen. Dit voorstel haalde het wel en werd aangevuld met een aantal belangrijke amendementen van de fractie van de Europese Christendemocraten (Europese Volkspartij), waaronder de noodremprocedure.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.