Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wet- en regelgeving Omgevingswet

7 augustus 2020

Publicatie

Omgevingswet, -besluit, en -regeling

Integrale geconsolideerde versie Omgevingswet – 03-08-2020

Memorie van Toelichting – Omgevingswet 16-06-2014

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsbesluit - 12-05-2020

Nota van Toelichting – Omgevingsbesluit – 31-08-2018

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsregeling – 12-05-2020

Nota van Toelichting – Omgevingsregeling – 21-11-2019

Grondeigendom

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet17-10-2019

Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet (Consultatieversie) – 21-10-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet – oktober 2019

Aanvullingsregeling Grondeigendom Omgevingswet-wettekst (Consultatieversie)– 17-12-2019

Aanvullingsregeling Grondeigendom Omgevingswet -toelichting (Consultatieversie) - 17-12-2019

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 04-02-2019 

Geluid

Aanvullingswet geluid Omgevingswet - 02-07-2019

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet geluid Omgevingswet – 09-10-2018

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet  (Consultatieversie)- 14-10-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet – voorjaar 2020

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet – (Consultatieversie) – 08-06-2020

Nota van Toelichting – Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet – (Consultatieversie) 08-06-2020

Natuur

Aanvullingswet natuur Omgevingswet 04-07-2019

Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 06-09-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – september 2019

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet–wettekst – (Consultatieversie) – 15-04-2020

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet–toelichting – (Consultatieversie) – 15-04-2020

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet natuur Omgevingswet – 04-07-2018

Bodem

Aanvullingswet bodem Omgevingswet – 18-12-2018

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - 03-07-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet – voorjaar 2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-wettekst - (Consultatieversie) 28-02-2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-toelichting - (Consultatieversie) 28-02-2020

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet bodem Omgevingswet 23-01-2018

AMvB’s

Integrale geconsolideerde versie Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – 23-07-2020

Nota van Toelichting – Besluit activiteiten leefomgeving – 31-08-2018

Integrale geconsolideerde versie Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) - 23-07-2020

Nota van Toelichting – Besluit kwaliteit leefomgeving – 31-08-2018

Integrale geconsolideerde versie Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) – 23-07-2020

Nota van Toelichting – Besluit bouwwerken leefomgeving – 03-07-2018

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsregeling – 12-05-2020

Invoeringswet

Invoeringswet Omgevingswet – 07-03-2019

Invoeringsbesluit

Geconsolideerde versie Besluit activiteiten leefomgeving met wijzigingen als gevolg van Invoeringsbesluit Omgevingswet
Besluit | 12-03-2020

Geconsolideerde versie Besluit bouwwerken leefomgeving met wijzigingen als gevolg van Invoeringsbesluit Omgevingswet
Besluit | 12-03-2020

Geconsolideerde versie Besluit kwaliteit leefomgeving met wijzigingen als gevolg van Invoeringsbesluit Omgevingswet
Besluit | 12-03-2020

Geconsolideerde versie Omgevingsbesluit met wijzigingen as gevolg van Invoeringsbesluit Omgevingswet
Besluit | 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet – Bruidsschat
Besluit | 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet – Nota van Toelichting
Besluit | 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit | 12-03-2020

Invoeringsregeling

Documenten consultatie Invoeringsregeling

'Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)'
1/7
PDF document | 153 pagina's | 1,6 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk1)'
2/7
PDF document | 745 pagina's | 8,1 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 3 - Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk1)'
3/7
PDF document | 83 pagina's | 850 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)'
4/7
PDF document | 36 pagina's | 544 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)'
5/7
PDF document | 130 pagina's | 1,8 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting'
6/7
PDF document | 92 pagina's | 999 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties'
7/7
PDF document | 3 pagina's | 128 kB
Publicatie | 05-12-2019

Artikel delen