Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Wet- en regelgeving Omgevingswet

Alle wet- en regelgeving betreffende de Omgevingswet bij elkaar.

Aan de slag met de Omgevingswet 22 juli 2021

Publicatie

Omgevingswet, -besluit, en -regeling

Integrale geconsolideerde versie Omgevingswet – 04-06-2021

Memorie van Toelichting – Omgevingswet 16-06-2014

Omgevingsbesluit geconsolideerde versie – 23-06-2021

Nota van Toelichting – Omgevingsbesluit – 31-08-2018

Omgevingsregeling artikelen – 20-07-2021

Omgevingsregeling bijlagen – 22-07-2021

Nota van Toelichting – Omgevingsregeling – 21-11-2019

Grondeigendom

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet 17-10-2019

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 04-02-2019

Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet (Consultatieversie) – 21-10-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet – oktober 2019

Aanvullingsregeling Grondeigendom Omgevingswet -wettekst (Consultatieversie)– 17-12-2019

Aanvullingsregeling Grondeigendom Omgevingswet -toelichting (Consultatieversie) - 17-12-2019

Geluid

Aanvullingswet geluid Omgevingswet - 02-07-2019

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet geluid Omgevingswet – 09-10-2018

Aanvullingsbesluit Geluid Omgevingswet (incl. Nota van Toelichting)– 09-12-2020

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet – (Consultatieversie) – 08-06-2020

Nota van Toelichting – Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet – (Consultatieversie) 08-06-2020

Natuur

Aanvullingswet natuur Omgevingswet 04-07-2019

Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 06-09-2019

Nota van Toelichting – Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet – september 2019

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet–wettekst – (Consultatieversie) – 15-04-2020

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet–toelichting – (Consultatieversie) – 15-04-2020

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet natuur Omgevingswet – 04-07-2018

Bodem

Aanvullingswet bodem Omgevingswet – 18-12-2018

Memorie van Toelichting – Aanvullingswet bodem Omgevingswet 23-01-2018

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (incl. nota van toelichting) – 27-11-2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-wettekst - (Consultatieversie) 28-02-2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-toelichting - (Consultatieversie) 28-02-2020

AMvB’s

Besluit activiteiten leefomgeving geconsolideerde versie – 30-06-2021

Nota van Toelichting – Besluit activiteiten leefomgeving – 31-08-2018

Besluit kwaliteit leefomgeving geconsolideerde versie – 30-06-2021

Nota van Toelichting – Besluit kwaliteit leefomgeving – 31-08-2018

Besluit bouwwerken leefomgeving geconsolideerde versie – 23-06-2021

Nota van Toelichting – Besluit bouwwerken leefomgeving – 03-07-2018

Invoeringswet

Invoeringswet Omgevingswet – 07-03-2019

Invoeringsbesluit

Invoeringsbesluit Omgevingswet – Bruidsschat
Besluit | 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet – Nota van Toelichting
Besluit | 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Besluit | 28-10-2020

Invoeringsregeling

Documenten consultatie Invoeringsregeling

'Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)'
1/7
PDF document | 153 pagina's | 1,6 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk1)'
2/7
PDF document | 745 pagina's | 8,1 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 3 - Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk1)'
3/7
PDF document | 83 pagina's | 850 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)'
4/7
PDF document | 36 pagina's | 544 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t.e.m. 5)'
5/7
PDF document | 130 pagina's | 1,8 MB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting'
6/7
PDF document | 92 pagina's | 999 kB
Publicatie | 05-12-2019

'Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties'
7/7
PDF document | 3 pagina's | 128 kB
Publicatie | 05-12-2019

Artikel delen