Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Hulp voor Texelse PAS-melders

Noord-Holland start op Texel een proef om een oplossing te vinden voor alle PAS-melders op het eiland. Dat doet de provincie samen met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

provincie Noord-Holland 23 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben. Tot 2019 was het voldoende om een uitbreiding of wijziging van hun bedrijf te melden onder het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar bleef, hoefden zij daarvoor geen natuurvergunning aan te vragen. Halverwege 2019 verklaarde de Raad van State het PAS ongeldig, omdat het niet voldoet aan de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen. Daardoor zijn deze bedrijven, hoewel ter goeder trouw, formeel in overtreding.

“Ik kijk erg uit naar deze proef”, laat gedeputeerde Jelle Beemsterboer (Landbouw en Stikstof) weten. “Samen met de ondernemers op Texel gaan we op zoek naar een oplossing. Daarbij nemen we de situatie op het bedrijf en de toekomstwensen van de ondernemer als uitgangspunt. Op Texel willen we laten zien dat het kan. Met de lessen die we uit de proef trekken, gaan we ook PAS-melders helpen in andere delen van de provincie.”

De provincie verwacht dat een oplossing voor deze PAS-melders bijdraagt aan andere trajecten die lopen op het eiland. Het gaat onder andere om het geven van een toekomstperspectief voor agrariërs en het aanleggen en verbeteren van natuur.

Samen werken aan de oplossing

Noord-Holland gaat uit van verschillende mogelijke oplossingen voor de PAS-melders. De optie waar waarschijnlijk de meeste bedrijven mee worden geholpen is legaliseren door extern salderen en ecologisch beoordelen. Bij extern salderen neemt de PAS-melder stikstofruimte over van een bedrijf dat permanent minder nodig heeft of stopt. Bij ecologisch beoordelen wordt onderzocht of negatieve effecten op de natuur kunnen worden uitgesloten. Er zijn op Texel een aantal partijen die mogelijk stikstofruimte inbrengen, zodat de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden als de staat van de natuur dat toelaat. De zoektocht naar de laatste beetjes stikstofruimte die nodig zijn voor de PAS-melders op Texel vindt al plaats.

Zaakbegeleiders

Het ministerie stelt zogeheten zaakbegeleiders beschikbaar voor de proef op Texel. Dat zijn persoonlijke ondersteuners die met de agrariërs in gesprek gaan over mogelijke oplossingen die passen bij hun bedrijf. Zij blijven bereikbaar voor de ondernemers tijdens het hele proces. De zaakbegeleiders inventariseren op Texel wat de wensen en mogelijkheden van de PAS-melders zijn met betrekking tot de toekomst van hun bedrijf en het oplossen van de melding.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.