Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De risico’s en voordelen van elektrificatie in de bouw

Emissievrij rijden en werken heeft grote voordelen voor bouwbedrijven zoals reductie van kosten, geluidsoverlast en CO2 uitstoot. En niet onbelangrijk, er kan worden voldaan aan eisen van overheid en opdrachtgevers op het gebied van bijvoorbeeld ESG. Langzamerhand wordt echter ook duidelijk dat de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark nieuwe risico’s met zich meebrengt.

BouwendNederland 6 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Elektrische voertuigen hebben dus invloed op de risico’s van een organisatie. Wij zien dat steeds meer verzekeraars eisen stellen rondom het stallen en opladen van elektrische voertuigen en de toenemende aanwezigheid van Lithium-Ion accu’s in het bedrijf.

Accubrand

Het gebruik van elektrische voertuigen is afgelopen jaren toegenomen. Niet alleen de elektrische personenauto maar ook elektrisch of hybride aangedreven werkvoertuigen zoals bestelauto’s, vrachtwagens en zelfs zware kranen zijn tegenwoordig niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Deze elektrificatie is met name ingegeven door verduurzaming, maar het brengt ook nieuwe risico’s met zich mee waarvan we de gevolgen vaak nog niet goed genoeg kennen en daardoor onderschatten.

De kans op brand lijkt niet per se groter te zijn dan bij bijvoorbeeld een dieselaangedreven voertuig, maar de impact van zo’n brand is wel veel groter. Bij een brand met een elektrisch voertuig ontstaat er geen ‘normale’ brand, maar een zogenaamde chemische brand waarbij toxische stoffen vrij komen. Daarnaast is de snelheid van brandontwikkeling erg hoog en is het blussen van een dergelijke brand veel lastiger.

In het kader van risicobeheersing is het dus belangrijk om goed na te denken over mogelijke gevolgen bij een brand. Een mooi voorbeeld hiervan is het parkeerbeleid of opladen van elektrische voertuigen. Traditioneel gezien worden deze auto’s zo dicht mogelijk bij de ingang geparkeerd, want dat is het minst ver lopen naar de werkplek. Het gevolg is dat auto’s vaak vlakbij de gevel of in ondergrondse parkeergarages direct onder het pand worden geparkeerd. Toxische stoffen vinden eenvoudig hun weg naar het pand en de kans op brandoverslag naar het gebouw of andere voertuigen is daarmee groot.

Overigens is er niet alleen brandgevaar bij grote accupakketten. Denk ook aan accugereedschap of een heftruck. Een traditionele boormachine met een snoer zal niet branden, accugereedschap daarentegen wel. Het is dus van groot belang om met dat risico in het achterhoofd na te denken waar gereedschap wordt bewaard en opgeladen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld speciale acculaadkluizen beschikbaar.

Milieuzone

Bij bouwprojecten in binnensteden krijgen aannemers steeds vaker te maken met milieuzones. Dit zijn zones waar alleen emissievrije voertuigen zijn toegestaan. Aannemers met een elektrisch wagenpark zijn dan in het voordeel.

Wij horen echter ook geluiden over restricties voor elektrische voertuigen. Denk aan een toegangsverbod voor veerboten, treinen en zelfs tunnels. Het is ook mogelijk dat bepaalde parkeergarages, geheel of gedeeltelijk, verboden terrein worden voor elektrische voertuigen.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het logisch dat steeds meer bouwbedrijven het wagenpark zo veel mogelijk willen elektrificeren. We moeten daar echter niet uit het oog verliezen dat aanverwante risico’s ook tot restricties kunnen leiden.

Risico voor de organisatie en personeel

De bestrijding van een chemische accubrand is niet hetzelfde als een traditionele brand. Een gerichte instructie en training van bhv’ers en medewerkers is daarbij van groot belang.

Bij een relatief kleine, beginnende brand zijn bhv’ers getraind om snel actie te ondernemen, zoals de brandweer inschakelen en met kleine blusmiddelen de beginnende brand onder controle krijgen. In het geval van een Lithium-Ion aangedreven voertuig is een brand niet op de gebruikelijke wijze te blussen, en is een gasmasker tegen de giftige rook geen overbodige luxe. Een bhv’er moet dus onderscheid kunnen maken tussen verschillende type branden, waarna hij de juiste hulpmiddelen kan inzetten. Zonder training en specifieke instructies kan dit voor medewerkers resulteren in een gevaarlijke situatie, waarvoor de werkgever verantwoordelijk en mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

Toekomst

De komst van elektrische voertuigen heeft op het gebied van duurzaamheid veel voordelen. Wat wij wel zien is dat deze ontwikkelingen voorlopen op het risicobesef. Om op een veilige manier van de voordelen te kunnen profiteren, moeten we dus blijven stilstaan bij risico’s en het beheersen hiervan. Wij verwachten dat met een helder risicobesef en een goede focus op preventie, de inzet van elektrische voertuigen de toekomst heeft en dat er geen problemen zijn om risico’s verzekerbaar te houden.

Wij verkennen, voorkomen en verzekeren waar dit nodig is. Onze adviseurs bewaken de balans tussen de financiële continuïteit van jouw bedrijf en de kracht om risico’s te dragen. In gesprek met een partner om uw risico’s in kaart te brengen? Neem dan contact met ons op!

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.